Projekt: “Građani za 5!”

Projekt: “Građani za 5!”

Naziv projekta: „Građani za 5!“

Nositelj projekta: Institut za razvoj obrazovanja

Partneri:
– Udruga Štedopis
– Hrvatsko debatno društvo
– Udruga Humanum
– Norsenus Mediaforum, Norveška
– Strukovna škola Virovitica
– Ekonomska i turistička škola Daruvar
– Češka osnovna škola J. A. Komenskog Daruvar
– Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica
– Ekonomska škola Požega
– Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod
– OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci
– OŠ 22. lipnja Sisak
– SŠ Antun Matijašević Karamaneo Vis

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2021. – 31.12.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 149.999,86 € od čega je 134.999,87 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških
grantova

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakt osoba za više informacija: Mia Lakatoš, mlakatos@iro.hr
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.iro.hr

 

Sažetak projekta:

Jedan od izazova s kojim se danas suočavaju mladi je nedostatak ekonomske, financijske i medijske pismenosti te manjak prilika za razvoj tih znanja i vještina, bez kojih im je otežano aktivno i učinkovito sudjelovanje u zajednici. Navedeni izazov predstavlja poseban rizik u trenutnim društvenim i ekonomskim okolnostima, u kojima se očekuje porast nezaposlenosti te pad životnog standarda zbog pandemije uzrokovane koronavirusom.

U skladu s time, osmišljen je projekt „Građani za 5!“ čiji cilj je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih kroz razvoj i provedbu programa građanskog obrazovanja u tri područja: a) ekonomska, financijska i medijska pismenost, b) osobni i socijalni razvoj te c) održivi
razvoj. Nositelj projekta je Institut za razvoj obrazovanja koji provodi projekt u suradnji s udrugom Štedopis, Hrvatskim debatnim društvom, udrugom Humanum, Norsensus Mediaforum (Norveška – zemlja donator projekta) te devet partnerskih osnovnih i srednjih škola.

U sklopu projekta bit će osmišljeni i razvijeni obrazovni programi iz područja financijske pismenosti, održivosti i osobnog razvoja u kojima će sudjelovati škole iz Bjelovarsko-bilogorske, Sisačkomoslavačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske i Splitsko-dalmatinske županije. Uz obrazovne programe, osmislit će se i objaviti e-udžbenik građanskog odgoja i obrazovanja. Učenici će biti uključeni u edukativne radionice, debate i online kvizove kako bi razvili znanja i vještine za ravnopravno i aktivno sudjelovanje u ekonomskim i gospodarskim procesima te stvaranju novih rješenja u svojim zajednicama.

U projekt će biti uključeno i 40 nastavnika koji će razviti svoja znanja iz podučavanja mladih o ekonomskoj, financijskoj i medijskoj pismenosti te će biti osposobljeni za nastavak podučavanja svojih učenika o tim temama i po završetku projekta. Uz to, u projekt će biti uključeno i 45 pripadnika ranjivih skupina (mladi pripadnici romske populacije, starije osobe na rubu siromaštva i učenici pripadnici nacionalnih manjina) za koje će biti razvijeni specijalizirani obrazovni programi prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Volonteri koji rade s tim skupinama ojačat će svoja znanja iz područja financijske pismenosti kako bi nastavili primjenjivati naučeno u daljnjem radu.

Na temelju ovog projekta, u koje je uključeno i istraživanje učinkovitosti kreiranih obrazovnih programa, Institut za razvoj obrazovanja formulirat će preporuke za unaprjeđenje odgojno-obrazovnih procesa u području građanskog odgoja.

Stajališta izražena u ovom sažetku isključiva su odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.