Prednosti polaganja testa na računalu

Prednosti polaganja testa na računalu

Ako se sjećate našeg prošlog članka na temu testiranja, znat ćete da smo spomenuli prednosti pisanja standardiziranih testova na računalu. Iako nas kandidati često pitaju mogu li pisati test na „klasičan način”, tj. pomoću papira i olovke, u našem centru tu opciju više ne nudimo. Jednostavno zato jer pisanje testa na računalu sadrži više prednosti u odnosu na obično polaganje, i za samu ustanovu koja nudi testiranje i za same polaznike.

Prednosti polaganja testa na računalu

  1. Upute su jasno vidljive i dostupne

Prva prednost jest činjenica da su upute za ispunjavanje zadataka uvijek jasno vidljive i dostupne. Prije početka samog testa, kandidat može provjeriti opremu, testirati je i podesiti si slušalice i zvuk. Sam program će još jednom kandidatu ponuditi uvjete korištenja i formalno ga upoznati s testom, a neki testovi nude i kratki „tutorial” s objašnjenjem kako odgovarati na pitanja.

  1. Preostala pitanja i vrijeme jasno su istaknuti na ekranu

Druga prednost jest ta da svaki kandidat na ekranu može pratiti svoj napredak i vidjeti koliko mu je još pitanja i vremena ostalo.

Upravljanje vremenom ključno je za uspješno polaganje testa i ostvarivanje željenih rezultata.

Naši predavači na tečajevima često naglašavaju važnost brzog odgovaranja na pitanja te ostavljanja dovoljno vremena kako bi se mogli, na testovima na kojima se to može, vratiti natrag na zadatak koji kandidatu nije jasan ili za koji mu je potrebno dulje vremena za odgovor. S obzirom na to da se kandidat ne mora ogledavati po prostoriji i tražiti sat, ovo je velika prednost u odnosu na polaganje na papiru.

  1. Jednostavno je revidirati svoje odgovore

Na nekim testovima postoji jednostavan način revidiranja odgovora i obilježavanja onih za koje kandidat nije siguran da je ponudio dobro rješenje. Ako test nudi tu mogućnost, to je moguće učiniti samo prije pauze i/ili prelaska na drugu sekciju. Stoga je treća prednost polaganja testa na računalu ta da će test ponuditi jasne upute za takvo što i upozorenje da slijedi pauza ili da kandidat prelazi na iduću sekciju, a tražit će i potvrdu da je gotov s rješavanjem. Osim u slučaju da je potrošio vrijeme za odgovaranje. Ali i o tome će ga računalo obavijestiti! 😊

  1. Program sam računa broj riječi tijekom pisanja eseja

Četvrta i jako korisna prednost računala kod testova koji imaju esejska pitanja jesu upute o potrebnoj količini riječi za taj zadatak, koje su uvijek vidljive. Program čak sam broji riječi koje je kandidat upotrijebio u svojem eseju. Jako korisno, zar ne?

  1. Na kraju testa dostupni su neslužbeni rezultati

Peta prednost polaganja testa na računalu jest to da su za veliku većina testova odmah nakon testiranja na ekranu navedeni neslužbeni rezultati ili barem bodovi za određene sekcije.

U tom slučaju, kandidatu je već jasnije kakve službene rezultate može očekivati, hoće li mu biti potrebna dodatna priprema i hoće li trebati još jednom izaći na ispit.

Navedena opcija pomaže pri planiranju daljnjih koraka i poštivanju rokova za upis – pogotovo jer se i službeni rezultati brže objave i dostave institucijama na koje se kandidat prijavio.

  1. Dostupni su razni termini za testiranje

Kao zadnju, bonus-prednost navest ćemo jednu iz perspektive centra za testiranje. Centrima za testiranje otvorila se mogućnost otvaranja većeg broja termina za testiranje i pružanja mogućnosti polaganja većeg broja testova. Za kandidate to znači da imaju češće termine za testiranje koji mogu više odgovarati njihovom rasporedu te da neće morate putovati izvan granica Hrvatske da bi položili određeni test jer nema termina u našim centrima.

Zaključak

Bez obzira što se ponekad dogodi kompjuterski „glitch” (ali, s kojom tehnologijom to nije tako?) i što je, dok traje test, potrebno nekoliko sati gledati u ekran, smatramo da pisanje testa na računalu nudi pogodnosti koje svakako utječu na dobar rezultat i brzo dobivanje rezultata. A to je jako bitno za upis na željeno sveučilište! 😊

Referenca: https://civilengineeringacademy.com/advantages-and-based-pe-exam/

Upoznajte se s mjestom gdje ćete polagati testove!

Naš centar za testiranje – koji nudi TOEFL, ACT, GMAT, PTE i veliki broj testova koje organizira Pearson Vue (PMP, CISSP, CCSP i dr.) – možete posjetiti uz prethodnu najavu, a naši polaznici tečajeva imaju pravo na besplatni probni test. Za sva pitanja, možete nam se javiti na iro@iro.hr ili na 01 4555 151.

Antonija Nikšić, voditeljica centra za testiranje