IRO je postao član UNESCO radne skupine o učinku COVID-a na visoko obrazovanje

IRO je postao član UNESCO radne skupine o učinku COVID-a na visoko obrazovanje

Thomas Farnell (stručnjak za politike visokog obrazovanja u Institutu za razvoj obrazovanja) postao je član UNESCO radne skupine stručnjaka iz Afrike, Azije, Europe te Sjeverne i Južne Amerike kako bi doprinio sastavljanju dokumenta o učinku COVID-a 19 na visoko obrazovanje, u sklopu UNESCO- ove Svjetske konferencije o visokom obrazovanju koja će se održati u svibnju 2022. godine.

Treća UNESCO-ova Svjetska konferencija o visokom obrazovanju (WHEC2022) okupit će relevantne globalne dionike kako bi definirali i pripremili smjernice za novu eru visokog obrazovanja. Te će smjernice odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju čovječanstvo i planet, s posebnim naglaskom na globalni poremećaj kojeg je uzrokovao COVID-19. Razmatrat će se  sustavi visokog obrazovanja (norme, politike, strukture, dionici), ali i institucije (sveučilišta, specijalizirana tijela, mreže).

Radnu skupinu koja će se baviti učinkom COVID-a 19  na visoko obrazovanje organizira UNESCO-ov  Međunarodni institut za visoko obrazovanje u Latinskoj Americi (UNESCO IESALC), na čelu s profesorom Ka Ho Mok-om (Sveučilište Lingnan, Hong Kong).