IRO poglavlje u novoj knjizi „Društveno odgovorno visoko obrazovanje“

IRO poglavlje u novoj knjizi „Društveno odgovorno visoko obrazovanje“

Thomas Farnell (IRO) I Bojana Ćulum Ilić (Sveučilište u Rijeci) su objavili poglavlje pod naslovom „Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta“ koje je objavljeno u knjizi Društveno odgovorno visoko obrazovanje: međunarodne perspektive demokratizaciji znanja urednika Budda Halla (sa Sveučilišta Victoria, Kanada) i Rajesha Tandona (s organizacije PRIA- Participatory Reasearch in Asia, Indija).

Knjiga objedinjuje poglavlja od više od 40 različitih autora diljem svijeta koji pokrivaju teme povezane s društvenom odgovornošću visokog obrazovanja i demokratizacije znanja. Poglavlje  Thomasa Farnella i Bojane Ćulum Ilić sadrži zaključke projekta „TEFCE – Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta“ koji je razvio inovativan alat koji potiče sveučilišta i kreatore javnih politika na što bolju međusobnu interakciju i suradnju sveučilišta i njihovih neakademskih zajednica.

Knjiga i poglavlje su otvorenog pristupa i dostupni su za preuzimanje ovdje: https://brill.com/view/title/59847.