Što je važno kod sažetaka u TOEFL-u?

Što je važno kod sažetaka u TOEFL-u?

Sažetak je jedan od dva zadatka u TOEFL Reading-u za koji je potrebno prethodno proći čitav tekst na koji se odnosi. Zato se on i rješava zadnji ili među zadnjima, kad ste preko odrađenih ostalih zadataka već dobro upoznati s tekstom. Za njega su predviđene 2,5 do 3 minute. Najbolje da na sljedećem primjeru vidimo kako mu pristupiti.

Primjer zadatka

Za potrebe vježbanja, ovo je dosta skraćen tekst zadatka, preuzet iz 100 Reading Questions for the TOEFL Test, https://tstprep.com/100-reading-questions-for-the-toefl-test-pdf-included/:

Human Movement

Human movement includes not only actions at the joints of the body but also the motion of individual organs and even individual cells. As you read these words, red and white blood cells are moving throughout your body, muscle cells are contracting and relaxing to maintain your posture and to focus your vision, and glands are secreting chemicals to regulate body functions. Your body is coordinating the action of entire muscle groups to enable you to move air into and out of your lungs, to push blood throughout your body, and to propel the food you have eaten through your digestive tract. Consciously, of course, you contract your skeletal muscles to move the bones of your skeleton to get from one place to another and to carry out all of the activities of your daily life.

Q: An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by selecting the THREE answer choices that express the most important ideas in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not presented in the passage or are minor ideas in the passage. This question is worth 2 points.

Even when you think you are being still, every bodily process involves movement.

A. Human bodies can move at the joints

B. In fact, human organs and cells move individually

C. An activity as simple as reading involves the movement of red and white blood cells, muscle cells, and glands

D. Some human movement occurs consciously, like walking from one place to another

E. Breathing involves the movement of the lungs as well as entire muscle groups

F. You contract your skeletal muscles consciously when you want to move

Točni odgovori

Tri točna odgovora su B, C i E, jer navode glavnu temu ulomka i dobro se nadovezuju na već ponuđenu rečenicu.

A, D i F samo su detalji, koji se u ulomku spominju, ali ne razrađuju.

Kako doći do točnih odgovora?

U dužem tekstu, s kakvim ćete se susresti na ispitu, još ćete lakše moći uočiti što je glavna nit (najavljena u prvoj rečenici teksta ili uvodnim rečenicama pojedinih ulomaka), a što specifična informacija (ime neke lokacije, godina, statistički podaci – brojke, postoci itd.). Takve konkretne podatke često možete odmah izdvojiti pa do točnih odgovora doći procesom eliminacije.

S druge strane, morate pripaziti na odgovore koji su dovoljno općeniti da bi mogli biti dio sažetka, ali su ustvari netočni s obzirom na tekst. Takvi odgovori donose krivu ili novu informaciju, ili pak obrću odnos uzrok-posljedica. Njih ćete morati usporediti s pročitanim, ali i rečenicom koja vam je zadana/podebljana.

Sretno!

Lora Tomaš

Kada ne drži tečajeve u IRO-u, Lora piše i prevodi.

Više o profesorici možete pronaći OVDJE.

Vrijeme do sljedećih TOEFL grupnih priprema