Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove za 2022. godinu

Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove za 2022. godinu

Poziv studentima za dostavu radova za 2022.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Hanfa) ovim putem zainteresiranim apsolventima ili studentima objavljuje poziv za natječaj za dostavu studentskih znanstvenih i stručnih radova u „Godišnjoj nagradi Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove“ za 2022. godinu.

U radovima je potrebno obraditi jednu od predloženih tema:

  • InsurTech – potencijal za industriju osiguranja i njezine korisnike
  • Decentralizirane financije – prijetnja ili katalizator razvoja financijskih usluga?
  • ESG fondovi – predvodnici održivog ulaganja?
  • Prediktivna analitika u predviđanju trendova i donošenju investicijskih odluka
  • Digitalizacija i kibernetička sigurnost – izazovi i prilike
  • Održivost javnih financija u ekonomskim postcovid okolnostima

Poziv je namijenjen isključivo osobama koje su studenti ili apsolventi jednog od sljedećih studija:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave, odnosno predaju putem poveznice na internetskoj stranici Hanfe do 16:00 dana 31. kolovoza 2022.

Stručno povjerenstvo za ocjenu radova osnovano unutar Hanfe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) razmotrit će, pregledati i evaluirati sve radove koji budu dostavljeni unutar navedenog roka i zadovoljavaju uvjete natječaja.

Povjerenstvo će predložiti, a Upravno vijeće Hanfe donijet će Odluku o izboru najboljih stručnih radova.

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 15.000,00 kn neto za najbolji rad, 10.000,00 kn neto za drugoplasirani rad te 5.000,00 kn neto za trećeplasirani rad.

U slučaju suautorstva nagrada se dijeli na jednake dijelove između autora, pri čemu je broj suautora limitiran na najviše tri. Ako nijedan rad koji pristigne na ovaj poziv svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nijednu od nagrada. Obavijest o odlukama Povjerenstva i Upravnog vijeća Hanfe objavit će se na internetskim stranicama Hanfe.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Detaljne informacije o formi i strukturi rada, dodatnoj dokumentaciji te načinu dostave možete pronaći ovdje, a sam rad možete predati ovdje.

Za sve dodatne informacije povezane s ovim pozivom obratite se upitom na adresu elektroničke pošte: strucni.rad@hanfa.hr

Objavljeno: 24. siječnja 2022.

Izvor: https://www.hanfa.hr/vijesti/poziv-studentima-za-dostavu-radova-za-2022/#