Natječaj za stipendije, provjerite koji su uvjeti

Natječaj za stipendije, provjerite koji su uvjeti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokreće natječaj dodjele stipendija i potpora redovitim studentima. Dodjela će se izvršiti u tri kategorije za stipendije i jednu za potporu, a to uključuje 40 stipendija za izvrsnost, 5 stipendija studentima aktivnim sportašima te 45 stipendija i 5 potpora studentima u stanju socijalne potrebe. Pravo na prijavu imaju svi redovni studenti na znanstveno-nastavnoj ili umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta, ujedno i hrvatski državljani, a iznos stipendije je 900 kuna mjesečno.

Uvjete za prijavu ispunjavaju svi redoviti studenti s hrvatskim državljanstvom, što se dokazuje nekim od službenih isprava navedenih u dokumentu na kraju teksta. Prijave se podnose početno od današnjeg dana a zaključno 28. ožujka ove godine.

U akademskoj godini 2021./2022. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje ukupno 90 studentskih stipendija i 5 studentskih potpora prema kategorijama kako slijedi:

A.) Stipendije za izvrsnost – 40 stipendija
• A1 ZA STUDENTE VIŠIH GODINA STUDIJA – 25 STIPENDIJA
• A2 ZA STUDENTE I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA TE I. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA – 5 STIPENDIJA
• A3 ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I U I. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA – 5 STIPENDIJA
• A4 ZA STUDENTE UPISANE U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG, DIPLOMSKOG ILI INTEGRIRANOG STUDIJA TE ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NA UMJETNIČKO-ZNANSTVENO/NASTAVNOJ SASTAVNICI – 5 STIPENDIJA

B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 5 stipendija

C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 45 stipendija
• C1 ZA STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STANJA – 35 STIPENDIJA
• C2 ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – 5 STIPENDIJA
• C3 ZA STUDENTE KOJI PRIPADAJU POTENCIJALNO RANJIVIM SKUPINAMA – 5 STIPENDIJA

D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 5 potpora

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sve potrebne obrasce možete naći na stranici SVEUČILIŠTA.