Građani za 5!

Građani za 5!

PERIOD PROVEDBE:

01/2021 – 12/2022

ULOGA IRO-a:

Nositelj projekta

PROJEKTNA WEB STRANICA:

www.gradaniza5.com.hr

TEMATSKO PODRUČJE:

Visoko, srednje i osnovno obrazovanje

UKUPNA VRIJEDNOST:

149.999,86 €

(od čega je 134.999,87 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova)

IZVOR FINANCIRANJA:

Fond za aktivno građanstvo

OPIS PROJEKTA:

Jedan od izazova s kojim se danas suočavaju mladi je nedostatak ekonomske, financijske i medijske pismenosti te manjak prilika za razvoj tih znanja i vještina, bez kojih im je otežano aktivno i učinkovito sudjelovanje u zajednici. Navedeni izazov predstavlja poseban rizik u trenutnim društvenim i ekonomskim okolnostima, u kojima se očekuje porast nezaposlenosti te pad životnog standarda zbog pandemije uzrokovane koronavirusom. U skladu s time, osmišljen je projekt „Građani za 5!“ čiji cilj je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih kroz razvoj i provedbu programa građanskog obrazovanja u tri područja: a) ekonomska, financijska i medijska pismenost, b) osobni i socijalni razvoj te c) održivi razvoj.

Nositelj projekta je Institut za razvoj obrazovanja koji provodi projekt u suradnji s udrugom Štedopis, Hrvatskim debatnim društvom, udrugom Humanum, Norsensus Mediaforum (Norveška – zemlja donator projekta) te devet partnerskih osnovnih i srednjih škola. U sklopu projekta bit će osmišljeni i razvijeni obrazovni programi iz područja financijske pismenosti, održivosti i osobnog razvoja u kojima će sudjelovati škole iz Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske i Splitsko-dalmatinske županije. Uz obrazovne programe, osmislit će se i objaviti e-udžbenik građanskog odgoja i obrazovanja. Učenici će biti uključeni u edukativne radionice, debate i online kvizove kako bi razvili znanja i vještine za ravnopravno i aktivno sudjelovanje u ekonomskim i gospodarskim procesima te stvaranju novih rješenja u svojim zajednicama. U projekt će biti uključeno i 40 nastavnika koji će razviti svoja znanja iz podučavanja mladih o ekonomskoj, financijskoj i medijskoj pismenosti te će biti osposobljeni za nastavak podučavanja svojih učenika o tim temama i po završetku projekta. Uz to, u projekt će biti uključeno i 45 pripadnika ranjivih skupina (mladi pripadnici romske populacije, starije osobe na rubu siromaštva i učenici pripadnici nacionalnih manjina) za koje će biti razvijeni specijalizirani obrazovni programi prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Volonteri koji rade s tim skupinama ojačat će svoja znanja iz područja financijske pismenosti kako bi nastavili primjenjivati naučeno u daljnjem radu. Na temelju ovog projekta, u koje je uključeno i istraživanje učinkovitosti kreiranih obrazovnih programa, Institut za razvoj obrazovanja formulirat će preporuke za unaprjeđenje odgojno-obrazovnih procesa u području građanskog odgoja.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih u Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Zagrebu kroz razvoj i provedbu programa građanskog obrazovanja u tri područja:
a) ekonomska, financijska i medijska pismenost
b) osobni i socijalni razvoj
c) održivi razvoj

SPECIFIČNI CILJEVI:

  1. Ukupno 500 učenika u Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji steći će znanja i vještine građanskog obrazovanja, a 40 nastavnika u navedenim županijama educirat će se za kvalitetno međupredmetno i predmetno građansko obrazovanje u školama kroz redovnu nastavu.
  2. Osnažiti 45 pripadnika ranjivih skupina, od kojih je 25 starijih osoba na rubu siromaštva iz Požeško-slavonske županije, 20 pripadnika romske nacionalne manjine iz Zagreba. 100 učenika i 12 nastavnika pripadnika češke nacionalne manjine iz čeških osnovnih škola partnera uključeno je u 1. spec. cilj. za aktivno sudjelovanje u društvu kroz provedbu prilagođenih programa građanskog obrazovanja. Navedenih 100 učenika (i 12 nastavnika) uključeni su u ukupan broj od 500 učenika (i 40 nastavnika) koji čine prvu ciljanu skupinu projekta. Dodatno, bit će provedena edukacija 3 volontera koji rade s ciljanom skupinom starijih osoba na rubu siromaštva i pripadnicima romske nacionalne manjine.
  3. Ustanoviti razinu građanskog obrazovanja mladih prije i na kraju projekta kako bi se zagovaranje građanskog obrazovanja u školama temeljilo na dokazima.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

Novac i ja, 2021. – udžbenik

banner_novac_350x250-px