Pharma 5.0: Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku

Pharma 5.0: Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku

Pharma 5.0: Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku

PERIOD PROVEDBE:

10/2018 – 04/2021

ULOGA IRO-a:

Partner

TEMATSKO PODRUČJE:

Internacionalizacija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST:

1.762.889,53 HRK

IZVOR FINANCIRANJA:

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je znanstveno-nastavna institucija u RH u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija. Obrazuje magistre farmacije koji su neophodna karika u pružanju zdravstvene zaštite, ali su i nositelji istraživanja, razvoja i proizvodnje farmaceutskih proizvoda i pripravaka, jednog od financijski najjačih istraživačko-razvojnih i industrijskih područja u RH (Strategija pametne specijalizacije RH 2016.-2020.), na području EU i globalno. Fakultet uspješno provodi integrirane prediplomske i diplomske studije farmacije i medicinske biokemije, poslijediplomski doktorski i 6 specijalističkih studija. Za studij farmacije vlada veliki interes i prema analizi AZVO-a upisuju ga srednjoškolci s ostvarenim najvišim rezultatima državne mature. Doktorski studij nositelj je oznake visoke razine kvalitete. Fakultet raspolaže odgovarajućom opremom za nastavu i istraživanje, a ulaže značajne napore za kontinuirano poboljšanje infrastrukture. Unatoč brojnim upitima, relativno mali broj stranih studenata je ostvario dolaznu mobilnost na Fakultetu. Razlog tome je nedostatan broj predmeta na engleskom jeziku.

Projekt Pharma5.0 rezultirat će visokokvalitetnim suvremenim studijem farmacije na engleskom jeziku. Studij farmacije na engleskom jeziku unaprijedit će razvoj akademske zajednice i farmaceutske struke u RH.

GLAVNI CILJ:

Cilj projekta Pharma5.0 je razviti visokokvalitetan suvremeni studij farmacije na engleskom jeziku, ojačati jezične kompetencije osoblja, izraditi didaktički materijal te promovirati studij. Uvođenjem predloženog studijskog programa postavlja se temelj dugotrajnoj internacionalizaciji.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

PUBLIKACIJE: