Poziv Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu

Poziv Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu

Potpore za razmjene asistenata, viših docenata, sveučilišnih profesora i predavača, stručnjaka, istaknutih osoba iz svijeta kulture ili djelatnika u kulturi

 

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje nudi za 2022. god. mogućnost sufinanciranja razmjene asistenata, viših docenata, sveučilišnih profesora i predavača, stručnjaka, istaknutih osoba iz svijeta kulture ili djelatnika u kulturi, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove u svrhu stručnog i istraživačkog rada.

I. Hrvatskim državljanima pozvanim na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja do maksimalno 906,00 Eura (120,00 Eura dnevno za prvih 6 dana i 93,00 Eura za 7. i 8.). U izračun će biti uvršteni samo dani efektivnog održavanja kulturnih i/ili istraživačkih aktivnosti. Ured VIII Glavne uprave za promicanje sustava zemlje zadržava pravo dodjele sredstava za broj dana manji od onog istaknutog u zahtjevu. Sredstva isplaćuje spomenuti Ured VIII posredstvom Talijanskog instituta za kulturu uplatom na tekući račun.

Zahtjev za sufinanciranjem moguće je poslati prije ili nakon održane misije a najkasnije do 10.11.2022.

Zainteresirani kandidati trebaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu dostaviti:

  1. Izjavu koja zamjenjuje službenu potvrdu popunjenu na talijanskom obrascu (Prilog 2), a čiji se prijevod radi lakšeg popunjavanja nalazi u prilogu (prilog 3)
  2. poziv talijanske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
  3. prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
  4. CV kandidata;
  5. fotokopiju osobnog dokumenta kandidata
  6. potpisan Dokument o zaštiti osobnih podataka na talijanskom obrascu (Prilog 2.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu
  7. eventualnu dodatnu korisnu dokumentaciju
  8. osobne i bankovne podatke kandidata koje je potrebno popuniti i poslati isključivo u Word formatu na talijanskom obrascu (Prilog 2.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu. Neće biti prihvaćeni dokumenti poslani u drugim formatima.
  9. Kandidati kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti Završno izvješće o svojoj aktivnosti u Italiji u roku od 30 dana od završetka misije.

II. Za talijanske državljane predviđen je povrat 80% iznosa putnih troškova.

Zainteresirani kandidati trebaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu dostaviti:

  1. Izjavu koja zamjenjuje službenu potvrdu popunjenu na talijanskom obrascu (Prilog 1)
  2. poziv hrvatske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
  3. prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
  4. CV kandidata;
  5. fotokopiju osobnog dokumenta kandidata
  6. potpisan Dokument o zaštiti osobnih podataka na talijanskom obrascu (Prilog 6.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu
  7. Račun za plaćenu putnu ispravu koju je po završetku misije potrebno nadopuniti ukrcajnom kartom ako je riječ o avionu i putnim ispravama
  8. eventualnu dodatnu korisnu dokumentaciju
  9. osobne i bankovne podatke kandidata koje je potrebno popuniti i poslati isključivo u Word formatu na talijanskom obrascu (Prilog 8.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu. Neće biti prihvaćeni dokumenti poslani u drugim formatima.
  10. Kandidati kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti Završno izvješće o svojoj aktivnosti u Italiji u roku od 30 dana od završetka misije.

 

Za sve informacije:

https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/hr/avvisi/contributi-per-lo-scambio-di-visite.html

01/4830271

editoria.iiczagabria@esteri.it