InclusiPHE – Uključiv angažman netradicionalnih studenata u stručnom visokom obrazovanju

InclusiPHE – Uključiv angažman netradicionalnih studenata u stručnom visokom obrazovanju

InclusiPHE – Uključiv angažman netradicionalnih studenata u stručnom visokom obrazovanju

PERIOD PROVEDBE:

01/09/2020 – 31/08/2023

ULOGA IRO-a:

Nositelj // Partner

PROJEKTNA WEB STRANICA:

https://inclusiphe.eu/

TEMATSKO PODRUČJE:

Uključiv angažman netradicionalnih studenata

UKUPNA VRIJEDNOST:

265.475,00 EUR

IZVOR FINANCIRANJA:

Europska komisija, ERASMUS+ program Europske unije, Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva

OPIS PROJEKTA:

Unaprijediti politike, mehanizme i prakse na stručnim visokoškolskim ustanovama za uključiv angažman netradicionalnih studenata.

GLAVNI CILJ:

Projekt InclusiPHE ima kao glavni cilj doprinijeti razvoju uključivosti na stručnim visokoškolskim ustanovama kreiranjem intervencija usmjerenih na povećanje angažmana netradicionalnih studenata u životu njihove akademske institucije.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Povećati razumijevanje postojećih praksi za uključiv studentski angažman na stručnim visokoškolskim ustanovama
  • Identificirati dobre prakse i inovativne načine za uključiv studentski angažman iz specifičnih ciljnih skupina stručnih visokoškolskih ustanova
  • Promicati povećano sudjelovanje netradicionalnih i podzastupljenih skupina unutar formalnih i neformalnih sustava angažmana studenata u stručnim visokoškolskim ustanovama
  • Razviti strategije i alate koje stručne visokoškolske ustanove i studentske organizacije mogu primijeniti kako bi podržali razvoj uključive kulture studentskog angažmana unutar svojih institucija i organizacija

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

Projekt ima za cilj poboljšati politike, mehanizme i prakse za uključiv angažman svih studenata bez obzira na njihovo podrijetlo i okolnosti – za uključivanje studenata u sve aspekte njihovog poučavanja i učenja, osiguranja kvalitete i institucionalnog odlučivanja, unutar institucije i studentskog života u širem smislu; cilj je također omogućiti im da u potpunosti prihvate demokratske vrijednosti visokog obrazovanja u svojim interakcijama sa širom društvenom zajednicom.

PUBLIKACIJE:

Zajedno jači: Prema uključivom studentskom angažmanu netradicionalnih studenata u stručnim visokoškolskim ustanovama (Procjena potreba za studentskim angažmanom netradicionalnih studenata u stručnim visokoškolskim ustanovama), 2022. – samo na engleskom jeziku

InclusiPHE_naslovnica