Poticanje mladih na stjecanje visokog obrazovanja i akademsku mobilnost

Poticanje mladih na stjecanje visokog obrazovanja i akademsku mobilnost

Poticanje mladih na stjecanje visokog obrazovanja i akademsku mobilnost: informiranje i savjetovanje mladih o mogućnostima studiranja i financijske potpore za studij u Hrvatskoj i inozemstvu

PERIOD PROVEDBE:

05/2007 – 12/2015

ULOGA IRO-a:

Nositelj

PROJEKTNA WEB STRANICA:

TEMATSKO PODRUČJE:

Financiranje visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST:

90.000,00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA:

Grad Zagreb

PROJEKTNI KONZORCIJ:

OPIS PROJEKTA:

Za izravne ciljne skupine projekta smo odabrali populaciju koja potencijalno može sudjelovati ili već sudjeluje u visokom obrazovanju, a to su učenici srednjih škola, studenti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija na području grada Zagreba. Neizravnu ciljnu skupinu ovog projekta činili su svi mladi u dobi od 16 do 29 godina na području Hrvatske kojima je također bio omogućen besplatan i neposredan pristup informacijama i savjetima o obrazovnim mogućnostima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Institut za razvoj obrazovanja provodi projekte na temu informiranja i savjetovanja mladih o visokom obrazovanju, mogućnostima njegova financiranja i akademskoj mobilnosti u suradnji s Gradom Zagrebom od 2007. godine, a od tad je provedeno ukupno 9 projekata u ovom području.

Tijekom projektnog razdoblja Savjetovalište je zabilježilo ukupno 169.215 upita o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu osobno, putem telefona, fizičkih posjeta i e-maila te uključujući posjete na svim događanjima i obrazovnim sajmovima u organizaciji IRO-a. 20% posjetitelja grupnih savjetovanja u IRO-u su bili učenici srednjih škola, dok je 32% studenti preddiplomskog, 38% studenata diplomskog studija.

GLAVNI CILJ:

Poticati i informirati mlade za uključivanje u visoko obrazovanje i akademsku mobilnost. Cilj će se ostvariti kroz aktivnosti obrazovnog informiranja i savjetovanja u prostorijama Instituta za razvoj obrazovanja (IRO), putem internetskih stranica i društvenih mreža, te jačanjem vidljivosti visokog obrazovanja među ciljnim skupinama i široj javnosti.

SPECIFIČNI CILJEVI:

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Omogućiti besplatno obrazovno savjetovanje o mogućnostima u visokom obrazovanju za mlade Grada Zagreba  i poticanje mladih na uključivanje u process visokog obrazovanja
  • Povećati atraktivnost i vidljivost visokog obrazovanja u javnosti
  • Informirati mlade o mogućnostima financiranja visokog obrazovanja
  • Informirati mlade o mogućnostima akademske mobilnosti i studiranja u inozemstvu, s posebnim naglaskom na EU

PUBLIKACIJE:

DONATORI:

Grad Zagreb