PLAR-U-PAGs

PLAR-U-PAGs

Aktivnosti i resursi vršnjačkog učenja za podupiranje načela i smjernica socijalne dimenzije unutar Europskog prostora visokog obrazovanja

PERIOD PROVEDBE:

06/2022 – 05/2025

ULOGA IRO-a:

Partner

PROJEKTNA WEB STRANICA:

www.inclusivehighereducation.eu

TEMATSKO PODRUČJE:

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST:

554.146,00 EUR

IZVOR FINANCIRANJA:

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu, Erasmums+ KA3; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

OPIS PROJEKTA:

Ovim projektom podržat će se nacionalna javna tijela i institucije visokog obrazovanja diljem prostora Europskog područja visokog obrazovanja (EHEA) u nastojanjima implementacije Priloga II Rimskom priopćenju iz 2020. godine („Načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja“- PAGs) te aktivnosti Bologna Follow-Up Radne skupine za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja 2021.-2024.

GLAVNI CILJ:

Ovaj projekt usmjeren je na razvijanje sustava praćenja implementacija Priloga II Rimskom priopćenju iz 2020. godine („Načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja“). Projekt će omogućiti mjerenje učinka proširene definicije socijalne dimenzije uključene u „Načela i smjernice“ u djelovanju različitih institucija visokog obrazovanja. Također, projekt će definirati pokazatelje i referentne točke za svako načelo iz „Načela i smjernica“.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Organizacija četiriju nadnacionalnih aktivnosti vršnjačke potpore i učenja povezanih s temama iz „Načela i smjernica“ s ciljem jačanja zajedničkog učenja o načelima i smjernicama te produbljivanja razmjene dobrih praksi i izazova između institucija i tijela visokog obrazovanja kroz različite stupnjeve implementacije u 15 država EHEA područja.
  • Razvitak i testiranje priručnika za „Načela i smjernice“ koji će uključivati informacije o načelima i smjernicama te inovativne i održive alate politika na sveučilišnoj i europskoj razini. Priručnik je namijenjen za institucije i tijela visokog obrazovanja te nudi upute za podršku, praćenje i ocjenjivanje implementacije načela i smjernica na nacionalnoj i institucionalnoj razini.
  • Razvitak središnjeg europskog web portala koji će služiti kao savjetodavni i informativni priručnik sadašnjim i potencijalnim studentima pri traženju financijske pomoći na EHEA razini.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Priručnik za „Načela i smjernice“. Priručnik je namijenjen za institucije i tijela visokog obrazovanja te nudi upute za podršku, praćenje i ocjenjivanje implementacije načela i smjernica na nacionalnoj i institucionalnoj razini.
  • Sveobuhvatni okvir i smjernice za implementaciju održivih nacionalnih i institucionalnih strategija poboljšanja mentalnog zdravlja studenata u visokom obrazovanju.
  • Centralni web portal namijenjen kao savjetodavni i informativni alat studentima o načinima pronalaska studentske financijske pomoći.

PUBLIKACIJE:

DONATORI:

Europska unija, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu

Financira Europska Unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu. Ni Europska unija ni Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj web stranici isključiva su odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.