Zašto su stručne prakse važne?

Zašto su stručne prakse važne?

Stručna praksa danas je važan dio studentskog iskustva. Riječ je o svojevrsnom treningu u tvrtkama koje obavljaju djelatnosti za koju se student obrazuje, a provodi se radi poboljšanja određenih vještina studenta odnosno budućeg radnika. Stručna praksa obično se izvodi pod nadzorom mentora – osobe zaposlene u tvrtki u kojoj se obavlja praksa.

U Pravilniku o stručnoj praksi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru pronašli smo ovaj odlomak koji možda bolje objašnjava kako se izvodi stručna praksa: „Organizacija i izvođenje stručne prakse počiva na suradnji, timskom radu i koordinaciji ustanova i osoba odgovornih za izvođenje stručne prakse te na obvezi redovitog izvješćivanja o rezultatima obavljene prakse. Radi uspješnog izvođenja stručne prakse u cjelini, imenuju se koordinator stručne prakse i mentori u suradničkim ustanovama kao odgovorne osobe za njezino kvalitetno izvođenje.“

STRUČNE PRAKSE – DIO NASTAVNOG PROCESA

U mnogim obrazovnim institucijama, bilo da je riječ o fakultetima, visokim školama ili veleučilištima, danas su stručne prakse dio nastavnog procesa, a student stručnu praksu može pronaći sam, ali češće i uz pomoć centara za karijeru na pojedinim visokim učilištima, poput onih koje se nalaze na popularnim fakultetima poput Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu ili privatnih visokih učilišta poput ZŠEM-a i RIT-a. Sve češće se visoka učilišta odlučuju i za razvoj posebne aplikacije za spajanje partnerskih tvrtki i studenata, kojima se olakšava traženje stručne prakse, a studenti ponekad mogu i predlagati fakultetu tvrtke u kojima žele obavljati stručnu praksu, kao što je to slučaj primjerice na FOI-ju.

Kroz stručnu praksu studenti stupaju u kontakt s poslodavcima te lakše pronalaze prvo zaposlenje nakon završetka studija.

 

ZAŠTO I KOME SU STRUČNE PRAKSE VAŽNE?

A zašto su stručne prakse tako važne? I za koga su zapravo važne? U tekstu Međimurskog veleučilišta o stručnim praksama stoji da se „studenti upućuju na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim, upoznavanja s odgovarajućim poslovima za koje se osposobljavaju kroz programe studija, dopune stručnih znanja cjelovitim sagledavanjem tehnološkog i radnog procesa, a sve u svrhu omogućavanju uspješnijeg ostvarivanja programa studija i uključivanja u profesionalni rad.“ Dakle, kroz stručnu praksu student dobiva uvid u posao koji će jednog dana obavljati, dobiva praktična znanja, ali uči i o procesima unutar firme, možda i o timskom radu, razvija nove vještine te na neki način spaja svoje teorijsko i praktično znanje. Uz to, naravno, kroz stručnu praksu studenti stupaju u kontakt s poslodavcima te lakše pronalaze prvo zaposlenje nakon završetka studija. Tako, primjerice, više od trećine studenata FOI-ja koji su odradili stručnu praksu ostane raditi u poduzeću u kojem su obavili stručnu praksu, a ostatak se zaposli u razdoblju od 3 do 6 mjeseci u poduzećima s kojima je FOI imao određeni oblik suradnje.

Ali stručne prakse nisu samo važne za studente. One su važne i za nastavnike jer kroz informacije o studentovoj stručnoj praksi dobivaju povratnu informaciju o onome što se danas očekuje od radnika na tržištu rada, a time se posljedično stvara prostor za prilagodbu studijskih programa potrebama poslodavaca. Uz to, stručne prakse važne su i za same tvrtke koje sudjeluju u programima stručne prakse s obzirom na to da na ta način mogu doći do kvalitetnog kadra izrazito potrebnoga u vrijeme kada, u nekim područjima, ima sve manje kadra na raspolaganju.

Tekst je nastao kao dio projekta „Financijska pismenost mladih: financijsko planiranje za nastavak obrazovanja i uspješno zapošljavanje“, koji je financiran iz proračuna Grada Zagreba.

Ana Uglešić

Voditeljica obrazovnog savjetovanja u IRO-u i EducationUSA savjetnica

Anu možete posjetiti u uredu utorkom i srijedom od 9 do 13 sati ili četvrtkom od 16 do 20 sati, a možete joj se javiti i mailom na iro@iro.hr i dogovoriti online individualno savjetovanje.

Pratite nas i na našim društvenim mrežama iro.hr (Fb i Ig) i EducationUSA Croatia (Fb i Ig) radi obavijesti o grupnim savjetovanjima uživo ili online u okviru Obrazovnog četvrtka u IRO-u.