HBOR studentske stipendije

HBOR studentske stipendije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je razvojna i izvozna banka koja već 30 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnoga i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo

 

Natječaj za dodjelu 3 STUDENTSKE STIPENDIJE te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?

 • Redovni studenti 3. godine dodiplomskog studija i 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
  • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
  • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
  • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
  • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
  • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
  • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
  • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
  • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika – smjer Komunikacije i informatika
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
  • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija

 

Rad u HBOR-u omogućuje:

 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (Kubernets, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 • Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja

 

Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:

 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

 

Kako izvršiti prijavu?

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:

 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije

Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:

 • Motivacijsko pismo i životopis
 • Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje
 • Rok za prijavu je: 21.11.2022.

Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:

 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2022./2023.
  Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)
  Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

Kako ćemo izabrati stipendiste?

U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije

 • Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
  • visoka motivacija
  • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
  • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
  • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
  • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
  • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a

 

Kako se regulira pravo na stipendiju?

HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze HBOR-a i studenta korisnika stipendije