Debatiranje mladima pomaže u razvoju građanskih kompetencija

Debatiranje mladima pomaže u razvoju građanskih kompetencija

Zagreb, 21. prosinca 2022. – Kritičko mišljenje, argumentiranje i komunikacijske vještine važni su elementi građanske pismenosti, a uspješno se razvijaju kroz radionice debate. Osnove debate učili su mladi iz Siska, Požege i Slavonskog Broda u sklopu projekta Građani za 5!, financiranog iz Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

Učenike Osnovne škole 22. lipnja iz Siska, Gimnazije „Matija Mesić“ iz Slavonskog Broda i Ekonomske škole Požega debatiranju su podučavali članovi Hrvatskoga debatnog društva.

„Učenici su prije same javne debate prošli intenzivan debatni trening, upoznali se s osnovama debate, istraživali odabrane teze, a potom analizirali prikupljeno i smišljali argumente. S velikim su žarom, ali držeći se jasnih pravila debate, raspravljali o aktualnim temama poput uvođenja financijske pismenosti u škole, smanjivanja dobne granice za glasovanje na 16 godina te koristima i štetama kraljevskih obitelji. Učenici su se pritom toliko zainteresirali za debatiranje da se nadamo kako će zaživjeti ideje o otvaranju debatnih klubova u njihovim školama“, kazala je Darija Jeger iz Hrvatskog debatnog društva.

Upoznavanje komunikacije temeljene na kritičkom promišljanju i jasnoj argumentaciji mladima je kvalitetan temelj za snalaženje u mnogim situacijama u kojima će se naći tijekom školovanja, karijere, ali i svakodnevice.

„Poseban izazov mladima je predstavljalo u debati zastupati stranu s kojom ne dijele osobne stavove. U debati postoje dvije strane – afirmacijska koja potvrđuje tezu, te negacijska koja je opovrgava. Ako su pripali strani s kojom se osobno ne slažu, mladi su se našli u prilici propitkivati vlastite stavove i shvatiti na temelju kojih argumenata svoje stavove grade ljudi s kojima se ne slažu. Vjerujemo kako im je to bilo vrijedno iskustvo i kako će od njega imati koristi u životu“, rekla je Darija Jeger.

Javne debate koje su mladi održali u školama, privukle su velik broj njihovih vršnjaka. Većina njih prvi je put uživo pratila sustavnu borbu argumentima.

Mladi iz Siska, Požege i Slavonskog Broda koji su naučili osnove debatiranja, znanje o tome pokušat će prenijeti i svojim sugrađanima.

Cilj projekta Građani za 5! je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih kroz razvoj i provedbu programa građanskog obrazovanja u tri područja: ekonomska, financijska i medijska pismenost, osobni i socijalni razvoj te održivi razvoj.

Institutu za razvoj obrazovanja partneri na projektu su Štedopis, Hrvatsko debatno društvo, udruga Humanum i Norsensus Mediaforum iz Norveške.