Promjene u testu SAT od ovog ožujka!

Promjene u testu SAT od ovog ožujka!

Jeste li znali da se od ovog ožujka test SAT polaže na računalu? Tako je, College Board – vlasnik testa – odlučio je napraviti velike izmjene ovog testa koji je obično potreban za upis preddiplomskog studija ponajprije u SAD-u, ali i u nekim drugim zemljama te se na taj način približiti novim generacijama učenika koji planiraju nastaviti svoj obrazovni put na visokim učilištima.

U nastavku donosimo najvažnije promjene u odnosu na test SAT koji se polagao na papiru.

 GLAVNE INFORMACIJE

 • Bodovi: i dalje 1600
 • Termini: 7 puta godišnje
 • Način polaganja: na osobnom laptopu ili tabletu, ali i dalje u centru za testiranje
  • Računalo se mora moći koristiti najmanje tri sata bez punjača)
  • Test se preuzme preko aplikacije Bluebook na vlastito računalo
 • Trajanje: 2 sata i 14 minuta
  • Reading and Writing: 64 minute (54 pitanja)
  • Math: 70 minuta (44 pitanja)
 • Rezultati: službeni rezultati stižu 1-2 tjedna nakon polaganja testa
  • Rezultati traju pet godina
  • Uvodi se i SuperScore

OSTALE INFORMACIJE

 • Korištenje kalkulatora je dopušteno u svim dijelovima matematičkog dijela testa
 • Kalkulator je ugrađen u aplikaciju, ali može se koristiti i vlastiti kalkulator
 • Tijekom testa mogu se koristiti papir i olovka za rješavanje zadataka
 • Svaki kandidat na testu dobiva svoju verziju testa
 • Test se prilagođava kandidatu, odnosno kandidat dobiva pitanja s obzirom na pitanja koja je prethodno dobio i odgovorio
 • Bluebook služi za vježbanje za test (ondje se nalaze četiri testa za vježbanje), za prijavu i za polaganje testa

PRIPREME