NOVI PROJEKT: Podrška stručnom i akademskom osoblju za društveni angažman u visokom obrazovanju (SPACE)

NOVI PROJEKT: Podrška stručnom i akademskom osoblju za društveni angažman u visokom obrazovanju (SPACE)

 

 

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) pokrenuo je novi projekt pod nazivom Podrška stručnom i akademskom osoblju za društveni angažman u visokom obrazovanju (SPACE – Supporting Professionals and Academics for Community Engagement). Projekt traje tri godine (11.2023.-10.2026.) te uključuje 9 partnera iz 4 zemlje (Belgija, Hrvatska, Irska i Španjolska) kao i pridružene partnere na europskoj razini (EURASHE, ESU i europske sveučilišne saveze EUTOPIA i UNIC) te na nacionalnoj/regionalnoj razini  (ACUP – Udruženje katalonskih javnih sveučilišta i Campus Engage (Udruženje irskih sveučilišta).

Kao nastavak IRO-ovih uspješnih europskih projekata “TEFCE” i “SHEFCE”, projekt SPACE ima za cilj izgradnju kapaciteta akademskog i stručnog osoblja te partnera iz zajednice kako bi se ojačao društveni angažman u visokom obrazovanju diljem Europe.

Projekt SPACE ima tri specifična cilja:

  • Uključiti nove metode i pristupe za društveni angažman u akademsku praksu na četiri sveučilišta.
  • Unaprijediti politike i prakse partnerskih sveučilišta radi uspostave održivih i uzajamno korisnih partnerskih odnosa sa svojim zajednicama.
  • Povećati podršku sveučilišta i dionika diljem Europe za integriranje sudjelovanja zajednice u visoko obrazovanje.

Dodatne informacije o projektu mogu se pronaći u sažetku projekta (na engleskom jeziku).

Projekt SPACE trajat će od studenog 2023. do listopada 2026. godine, a financira ga program Erasmus+ s ukupnim proračunom od 400.000 EUR.