Što je GRE i što njime mjerimo?

Što je GRE i što njime mjerimo?

Photo by Antoine Dautry on Unsplash

Podrazumijeva se, jasno i dobro poznavanje engleskog jezika jer zadatci su mahom tekstualni. Matematičko modeliranje – odnosno pretvaranje pisanog problema u matematičku jednadžbu je nešto što našim polaznicima  može upravo iz tog razloga predstavljati izazov. Zato smo, uostalom, mi tu!!!

piše Darja Ševeljević Gamoš, prof.

Što je GRE i što njime mjerimo?

GRE (Graduate Record Examination) je još jedan u nizu američkih standardiziranih testova kojim se procjenjuje mogućnost apstraktnog razmišljanja u području pisane riječi i matematike.

Često je alternativa popularnijem GMAT testu o kojem je ovdje već bilo riječi i kao takav uvjetom je za upis na  poslijediplomski studij na prestižnim svjetskim sveučilištima.

Ja ću, naravno, pisati o onom matematičkom dijelu testa.

Algebra, geometrija, vjerojatnost i statistika… sve to treba znati, ali u osnovi se radi o gradivu matematike koje ste savladali (ili niste 😊) u prva dva razreda gimnazije ili dobre strukovne škole.

Podučavajući pripremne tečajeve i za GRE i sve ostale testove došla sam do senzacionalnog zaključka da je polaznicima najveći problem nemogućnost korištenja kalkulatora. Treba, dakle, ma koliko da to začudno zvuči ponoviti osnovne matematičke operacije i tablicu množenja!!!

On screen kalkularor pojavit će se samo ako su tvorci testa zaključili da ćete na račun izgubiti previše dragocjenog vremena – i nipošto ne biste trebali s time računati!

Quantitative Reasoning  (matematički dio testa) sastoji se od dva dijela: u prvom je je 12 pitanja na koja treba odgovoriti za 21 minutu, u drugom ih je 15, a rješavaju se 26 minuta.

Kao i kod ostalih američkih standardiziranih testova i ovdje je našim polaznicima začudan sam format testa. Uz zadatke na kakve smo navikli i kakve imamo u našoj maturi – a to su zadatci višestrukog izbora tu se nalaze i zadaci kod kojih je potrebno usporediti ponuđene vrijednosti i odlučiti u kakvom su odnosu i sukladno tome izabrati jedan od ponuđenih odgovora:

A: vrijednost A je veća

B: vrijednost B je veća

C: dvije vrijednosti su jednake

D: nemamo dovoljno podataka da bismo zaključili koja je vrijednost veća

Pa pokažimo primjerom:

 

The random variable X is normally distributed. The values 650 and 850 are at the 60th and 90th percentiles of the distribution of X, respectively.

Quantity A                                                                                                                         Quuantity B

The value at the 75th percentile of the distribution of X                                                750

(the correct answer is B)

 

Naravno, tu su i već spomenuti, „prepoznatljivi“ zadatci tipa:

A manager is forming a 6-person team to work on a certain project. From the 11 candidate available for the team, the manager has already chosen 3 to be on the team. In selecting the other 3 team members, how many different combinations of 3 of the remaining candidates does the manager have to choose from?

A:     6

B:   24

C:   56

D: 120

E: 240

(the correct answer is C)

 

Kod zadataka sa višestrukim odgovorom može se desiti i da je više odgovora točno, no to se jasno naznači u samom pitanju:

FOR THE NEXT QUESTION SELECT ALL THE ANSWER CHOICES THAT APPLY!

Let S be the set of all positive integers such that n^2 is a multiple of both 24 and 108. Which of the following integers are divisors of every integer n in S?

A:  12

B:  24

C:  36

D:  72

(the correct answers are A and C)

Kao i u našoj maturi ima i zadataka koji traže da se rezultat jednostavno upiše na za to predviđeno mjesto:

On a radio tower, a red light flashes every 6 seconds and a blue light flashes every 10 seconds. If both lights flash together at a certain time, how many seconds later will both lights flash together the next time?

(the correct anwer is 30)

Potrebno je i dobro poznavanje svih vrsta grafova i tablica jer se često prije samog računanja podatci moraju prvo iz njih iščitati.

Podrazumijeva se, jasno i dobro poznavanje engleskog jezika jer zadatci su mahom tekstualni. Matematičko modeliranje – odnosno pretvaranje pisanog problema u matematičku jednadžbu je nešto što našim polaznicima  može upravo iz tog razloga predstavljati izazov. Zato smo, uostalom, mi tu!!!

(svi zadatci su iz The OFFICIAL GUIDE TO THE GRE General Test)