Izvršni direktor IRO-a u radnoj skupini Vijeća Europe za demokratsku misiju u visokom obrazovanju

Izvršni direktor IRO-a u radnoj skupini Vijeća Europe za demokratsku misiju u visokom obrazovanju

Izvršni direktor IRO-a Ninoslav S. Schmidt imenovan je u svojstvu stručnjaka u Radnu skupinu Vijeća Europe za demokratsku misiju u visokom obrazovanju. Ova radna skupina održala je prvi radni sastanak u Parizu. Više informacija dostupno u objavi