Kvalifikacijski okviri

IRO se kontinuirano kroz partnerstvo s visokim učilištima u Hrvatskoj putem projekata bavi razvojem HKO-a, i to s posebnim naglaskom na izradi standarda kvalifikacija te priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Budući da su u središtu HKO-a ishodi učenja, HKO daje temelje za razvijanje vrednovanja prethodnog učenja (RPL) odnosno daje osnovu za priznavanje i vrednovanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, uz obvezno uvođenje sustava osiguravanja kvalitete te jasno propisane procedure provjere kvalitete. IRO je bio aktivno uključen u proces donošenja Zakona o HKO te se kontinuirano kroz partnerstvo s visokim učilištima u Hrvatskoj putem projekata bavi njegovim daljnjim razvojem, i to s posebnim naglaskom na izradi standarda kvalifikacija te priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.

IRO projekti povezani s ovom politikom

Projekt Labirint

Unaprjeđivanje postojećih studijskih programa u području geodezije i geoinfromatike u skladu s HKO metodologijom” (2019.-2022.) 

Projekt Target

Uspostava visokoobrazovnih sTandarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru Rudarstva, Geologije i kEmijske Tehnologije” (2015.-2016.) 

Projekt Unaprobi

Unapređivanje postupka vrednovanja studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci u skladu s HKO-om: pilot projekt izrade standarda cjelovitih i djelomične kvalifikacije (2015.-2016.)

Projekt IURISPRUDENTIA

Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta (2015.-2016.)

Projekt ME4CataLOgue

Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja (2013.-2015.)

Project URPL

Sveučilišni centri priznavanja prethodnog učenja – povezivanje visokog obrazovanja sa strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem (2011.-2013.)

Članstvo IRO-a u vanjskim tijelima povezanim s ovom politikom

1.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala