Kvalifikacijski okviri

IRO se kontinuirano kroz partnerstvo s visokim učilištima u Hrvatskoj putem projekata bavi razvojem HKO-a, i to s posebnim naglaskom na izradi standarda kvalifikacija te priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Budući da su u središtu HKO-a ishodi učenja, HKO daje temelje za razvijanje vrednovanja prethodnog učenja (RPL) odnosno daje osnovu za priznavanje i vrednovanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, uz obvezno uvođenje sustava osiguravanja kvalitete te jasno propisane procedure provjere kvalitete. IRO je bio aktivno uključen u proces donošenja Zakona o HKO te se kontinuirano kroz partnerstvo s visokim učilištima u Hrvatskoj putem projekata bavi njegovim daljnjim razvojem, i to s posebnim naglaskom na izradi standarda kvalifikacija te priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.

IRO projekti povezani s ovom politikom

Projekt PharmMedQ

Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije (2019 – 2022)

Projekt Labirint

Unaprjeđivanje postojećih studijskih programa u području geodezije i geoinfromatike u skladu s HKO metodologijom” (2019 – 2022) 

Projekt Target

Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije (2015 – 2016) 

Projekt Unaprori

Unapređivanje postupka vrednovanja studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci u skladu s HKO-om: pilot projekt izrade standarda cjelovitih i djelomične kvalifikacije (2015 – 2016)

Projekt IURISPRUDENTIA

Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta (2015 – 2016)

Projekt ME4CataLOgue

Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja (2013 – 2015)

Project URPL

Sveučilišni centri priznavanja prethodnog učenja – povezivanje visokog obrazovanja sa strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem (2011 – 2013)

Članstvo IRO-a u vanjskim tijelima povezanim s ovom politikom

    1. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (2014 – 2020)
    2. Nacionalna skupina za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama (2018)
    3. Povjerenstvo za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija – sektorska stručnjakinja za sektor Filologija