Osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja

IRO kao stručna organizacija civilnog društva u području visokog obrazovanja, svojim projektima pridonosi unapređenju i jačanju kulture kvalitete na visokim učilištima. 

IRO kao stručna organizacija civilnog društva u području visokog obrazovanja, svojim projektima pridonosi unapređenju i jačanju kulture kvalitete na visokim učilištima. IRO je izradio preporuke vezane za postupke osiguravanja kvalitete na visokim učilištima koji bi mogli doprijeti unapređenju pravednosti i socijalne uključenosti te radi na preporukama koje bi trebale približiti rezultate vanjskih evaluacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i odluka Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) glavnim dionicima u visokom obrazovanju kao i široj javnosti. IRO sudjeluje u postupku reakreditacije visokih učilišta kao pridruženi član AZVO. Akreditacijski savjet ima važnu ulogu i u inicijalnoj akreditaciji i reakreditaciji visokih učilišta te tematskom vrednovanju u znanosti i visokom obrazovanju RH.

IRO projekti povezani s ovom politikom

Projekt E-quality

Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (2013.-2015).

Projekt Qualitywatch

Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (2014.- 2016.)

Članstvo IRO-a u vanjskim tijelima povezanim s ovom politikom

1.

Akreditacijski savjet (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)