Profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere

IRO kroz svoje aktivnosti i projekte radi na unapređivanju politika namijenjenih čvršćem povezivanju visokog obrazovanja s tržištem rada. 

IRO kroz svoje aktivnosti i projekte radi na unapređivanju politika namijenjenih čvršćem povezivanju visokog obrazovanja s tržištem rada. Cjeloživotnim profesionalnim usmjeravanjem i razvojem karijere te ulaganjem u obrazovanje, posebice visoko obrazovanje, pridonosi se rješavanju nezaposlenosti i povećanju socijalne uključenosti.  IRO u svom radu potiče i zagovara cjeloživotno učenje jer je trajnu zapošljivost u uvjetima globalizacije moguće ostvariti samo kontinuiranim obrazovanjem i usavršavanjem tijekom cijelog radnog vijeka. 

IRO projekti povezani s ovom politikom

Projekt e4corner@mefsb

Poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje (2013.-2015.)

Projekt Career

Platform for Career Advice Centres in Croatia 2005.-2006.

Projekt Virtus

Virtual Academic Information Service – Scholarships.info (2004.-2005.)

Projekt ECAS

Establishing of Career Advice Services at Croatian Universities (2007.-2009.)

Članstvo IRO-a u vanjskim tijelima povezanim s ovom politikom

1.

Radna skupina za izradu Operativnog plana provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj  2016.-2020. (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)

2.

Stručna radna skupina za izradu prijedloga Strategije promocije cjeloživotnog učenja (Agencija za strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih)

3.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)