Profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere

IRO kroz svoje aktivnosti i projekte radi na unapređivanju politika namijenjenih čvršćem povezivanju visokog obrazovanja s tržištem rada. 

IRO kroz svoje aktivnosti i projekte radi na unapređivanju politika namijenjenih čvršćem povezivanju visokog obrazovanja s tržištem rada. Cjeloživotnim profesionalnim usmjeravanjem i razvojem karijere te ulaganjem u obrazovanje, posebice visoko obrazovanje, pridonosi se rješavanju nezaposlenosti i povećanju socijalne uključenosti.  IRO u svom radu potiče i zagovara cjeloživotno učenje jer je trajnu zapošljivost u uvjetima globalizacije moguće ostvariti samo kontinuiranim obrazovanjem i usavršavanjem tijekom cijelog radnog vijeka. 

IRO projekti povezani s ovom politikom

Projekt e4corner@mefsb

Poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje (2013 – 2015)

Projekt Career

Platform for Career Advice Centres in Croatia (2005 – 2006)

Projekt Virtus

Virtual Academic Information Service – Scholarships.info (2004 – 2005)

Projekt ECAS

Establishing of Career Advice Services at Croatian Universities (2007 – 2009)

Članstvo IRO-a u vanjskim tijelima povezanim s ovom politikom

    1. Radna skupina za izradu Operativnog plana provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj  2016.-2020., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (2016)
    2. Stručna radna skupina za izradu prijedloga Strategije promocije cjeloživotnog učenja, Agencija za strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih (2016-2017)
    3. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2014-2020)