Poticanje mladih na stjecanje visokog obrazovanja

Poticanje mladih na stjecanje visokog obrazovanja i akademsku mobilnost: informiranje i savjetovanje mladih o mogućnostima studiranja i financijske potpore za studij u hrvatskoj i inozemstvu

Tematsko područje:
Financiranje viskog obrazovanja

 

Period provedbe:
04/2015-12/2015

 

Uloga IRO-a:
Nositelj

UKUPNA VRIJEDNOST

9.000,00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Grad Zagreb

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Sveučilište u Rijeci / Sveučilište u Zadru / Sveučilište u Splitu / Sveučilište u Dubrovniku / Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH / Centre National Des Oeuvres Universitaires et Scolaires Paris /
Politecnico di Milano / Technische Universität Dresden / Institut za razvoj obrazovanja

OPIS PROJEKTA:

Za izravne ciljne skupine projekta smo odabrali populaciju koja potencijalno može sudjelovati ili već sudjeluje u visokom obrazovanju, a to
su učenici srednjih škola, studenti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija na području grada Zagreba. Neizravnu
ciljnu skupinu ovog projekta činili su svi mladi u dobi od 16 do 29 godina na području Hrvatske kojima je također bio omogućen besplatan i
neposredan pristup informacijama i savjetima o obrazovnim mogućnostima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Tijekom projektnog razdoblja Savjetovalište je zabilježilo ukupno 10.395 upita o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu osobno,
putem telefona i e-maila. Nadalje, 11.516 učenika i studenata sudjelovalo je u informativnim događanjima i obrazovnim savjetovanjima u
prostorijama Savjetovališta te izvan Savjetovališta, od čega je bilo 176 posjetitelja grupnih savjetovanja. 20% posjetitelja grupnih savjetovanja
u IRO-u su bili učenici srednjih škola, dok je 32% studenti preddiplomskog, 38% studenata diplomskog studija.

GLAVNI CILJ:

Poticanje i informiranje mladih za uključivanje u visoko obrazovanje i akademsku mobilnost ostvarit će se kroz aktivnosti obrazovnog
informiranja i savjetovanja u prostorijama Instituta za razvoj obrazovanja (IRO), putem internetskih stranica i društvenih mreža, te jačanjem
vidljivosti visokog obrazovanja među ciljnim skupinama i široj javnosti.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Besplatno obrazovno savjetovanje o mogućnostima u visokom obrazovanju za mlade Grada Zagreba
 • Povećanje atraktivnosti i vidljivosti visokog obrazovanja u javnosti

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Otvoren besplatan pristup mladima Grada Zagreba informacijama o mogućnostima u visokom obrazovanju kroz individualno savjetovanje i
  radionice o mogućnostima u visokom obrazovanju te virtualne resurse www.iro.hr i www.stipendije.info , koji će ciljnim skupinama projekta
  omogućiti pristup iscrpnim informacijama i savjetima o mogućnostima studiranja i programima financijske potpore za studij u Hrvatskoj i
  inozemstvu.
 • Povećanje svijesti mladih Grada Zagreba i šire javnosti o važnosti pristupa informacijama i savjetovanju kao preduvjeta uspješnog odabira i
  završavanja visokoobrazovnih programa.
 • Povećanje interesa za visokoobrazovne programe i programe stipendiranja među ciljnim skupinama i u široj javnosti, te slijedom toga
  povećanje broja mladih u sustavu visokog obrazovanja, a potom i veći broj visokoobrazovanog građanstva.
 • Povećanje akademske mobilnosti između Hrvatske i drugih europskih zemalja kao rezultat ravnopravnog pristupa informacijama o
  visokoobrazovnoj ponudi koja će biti omogućena radom savjetovališta.

DONATORI