Metodologija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Znate li da Vaše visoko učilište može prijaviti HKO projekte i pomoću financijskih sredstava iz EU fondova unaprijediti svoje studijske programe?

 

Što je Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)?

 

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)  instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja što uključuje: obrazovne programe temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, transparentne kriterije ocjenjivanja ishoda učenja, razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija.

Osnovni su ciljevi HKO-a, između ostalog, osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja, jačanje konkurentske prednosti hrvatskog gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanje uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

 

Zašto su važni HKO standardi zanimanja i kvalifikacija? 

 

Kao reformski instrument, HKO ima značajnu ulogu u povezivanju obrazovnih sustava sa stvarnim potrebama hrvatskog društva, tržišta rada te potreba pojedinaca i društva u cjelini. HKO služi kao iznimno važna platforma putem koje se svi relevantni dionici u jednom sektoru mogu usuglasiti oko toga što je važno za njihov sektor: koja su ključna sektorska zanimanja, koje ključne poslove obavljaju ljudi u tim zanimanjima i koje su im kompetencije za to potrebne, koje su ključne sektorske kvalifikacije, kojim obrazovnim programima se one stječu te koje ishode učenja trebaju pružiti obrazovni programi kako bi osobe stekle kompetencije za obavljanje tih ključnih poslova. Definiranjem nacionalnih standarda kvalifikacija osiguravamo minimalne standarde kvalitete koje će sve obrazovne institucije poštivati, čime se osigurava usporedivost istih kvalifikacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Time se podiže razina kvalitete, transparentnosti te povjerenja u obrazovni sustav.

HKO sustavno, na svim razinama obrazovanja, uvodi promjenu paradigme poučavanja te umjesto fokusiranja na prijenos znanja naglasak stavlja na ishode učenja čime se u prvi plan stavljaju stvarne kompetencije, znanja, vještine, stavovi i ponašanja koje pojedinci stječu obrazovanjem. Time HKO predstavlja važan reformski alat potreban za unapređivanje obrazovanja koje je nužno kako bi se buduće generacije učenika i studenata uspješno prilagodile radnoj okolini koja iziskuje kreativnost, fleksibilnost, inovativnost te posvećenost cjeloživotnom učenju, kao i visoku razinu onoga što nazivamo ključnim kompetencijama te generičkim vještinama. 

 

Što su HKO projekti?

 

Projekti usmjereni na primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kroz izradu standarda zanimanja i kvalifikacija te unaprjeđenje postojećih ili kreiranje novih studijskih programa.

Dodatni razlozi za prijavu HKO projekta

1.) Provedite sustavno istraživanje među poslodavcima (iz privatnog, javnog te civilnog sektora) koje će vam dati povratnu informaciju o kompetencijama koje su potrebne vašim studentima na tržištu rada.

2.) Olakšajte međunarodnu prepoznatljivost kvalifikacije koju dodjeljujete – izradite standard kvalifikacije koji će omogućiti prepoznatljivost na europskoj razini i šire.

3.) Unaprijedite i modernizirajte postojeće ili uz stručnu pomoć kreirajte potpuno nove studijske programe

Želite prijaviti HKO projekt?

Trebate pomoć?

Stojimo Vam na raspolaganju!