Visoko obrazovanje u Europi

Osnovni podaci o Europskoj uniji

 • http://www.entereurope.hr
  EnterEurope – Hrvatski portal koji nudi informacije o ustanovama, agencijama, tijelima, strategijama i pravu Europske unije.

Portali i programi za visoko obrazovanje u Europskoj uniji

 • http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
  Education and Training – Stranica Europske komisije posvećena programima SOCRATES, Leonardo da Vinci, E-learning, TEMPUS, Erasmus Mundus, te suradnji Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom.
 • http://goo.gl/ZdNrJ6
  IRIS – Integrated Reporting for International Students – Tražilica institucija koje provode ERASMUS programe.

Portali i usluge namijenjene studentima

 • http://www.internationalstudent.com
  International Student and Study Abroad Resource Centre – Stranica sadrži sveobuhvatne preglede studiranja u SAD-u, Velikoj Britaniji i Australiji, tražilice studijskih programa diljem svijeta, te stipendija.
 • http://www.worldstudent.com
  World Student – ‘Study abroad’ odjeljak stranice sadrži korisne informacije o boravku i studiranju u zemljama zapadne Europe.
 • http://www.studyineurope.eu/
  Study in Europe – Informacije o preddiplomskim i diplomskim studijskim programima u Europi, tražilica i popis sveučilišta po državama.

Ostali korisni portali namijenjeni pretraživanju visokoobrazovnih programa i ustanova

 • http://www.hobsons.com
  Hobsons Educational Portal – Studijski programi i obrazovne ustanove iz područja zemalja Beneluxa, Francuske, Njemačke, Švicarske i Velike Britanije.
 • http://goo.gl/m5QIj
  The International Education Site – Tražilica studijskih programa i visokoobrazovnih ustanova diljem svijeta, korisne informacije o boravku i procesu prijave za vize pojedinih zemalja, pregled studijskih mogućnosti u Europi, SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.
 • http://www.transworldeducation.com
  Transworld Education – Stranica namijenjena međunarodnim studentima, sadrži pretraživač studijskih mogućnosti i uvjeta studiranja u svim zemljama svijeta, tražilicu visokoobrazovnih ustanova prema svim razinama studija, te preglede studijskih programa prema odredištu, području i razini.
 • http://www.edvisors.com
  Edvisors.com – Tražilice sveučilišta i njihovo rangiranje, pregledi diplomskih programa i obrazovnih resursa diljem svijeta. Informacije vezane uz Europu nalaze se u ‘International’ odjeljku.
 • http://www.studyoverseas.com
  Study Overseas – Pregledi obrazovnih sustava europskih zemalja, SAD-a, Velike Britanije, Kanade, Australije i Novog Zelanda, te tražilicu sveučilišta i studijskih programa prema svim zemljama svijeta.

Pregledi nacionalnih obrazovnih sustava unutar Europske unije

 • http://ec.europa.eu/youreurope/
  Your Europe – Stranica Europske komisije. Odjeljak ‘Education and study’ sadrži cjelovite opise obrazovnih sustava zemalja članica, uključujući relevantne kontakte.
 • http://www.iau-aiu.net/content/he-systems
  World Higher Education Database of the International Association of Universities – UNESCO-vo Međunarodno udruženje sveučilišta. Stranica sadrži bazu podataka o sustavima visokog obrazovanja pojedinih zemalja kao i cjelovit popis sveučilišta širom svijeta.
 • http://www.see-educoop.net
  South East European Educational Cooperation Network – Informacije o obrazovnim sustavima i provođenju bolonjskog procesa u jugoistočnoj Europi, popis nacionalnih ustanova-članica mreže.
 • http://www.euroeducation.net
  EuroEducation.net – Vodič obrazovnih sustava europskih država, SAD-a i Kanade, koji uključuje i tražilicu studijskih programa.

Tražilice i pregledi visokoobrazovnih ustanova

 • http://www.ulb.ac.be/unica
  UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe – Studentski portal na stranici informira o studijskim mogućnostima za studente pripadnih sveučilišta.
 • http://univ.cc/world.php
  Universities Worldwide – Tražilica sveučilišta diljem svijeta.
 • http://www.braintrack.com
  Braintrack University Index – Popis visokoobrazovnih ustanova u svim državama svijeta.
 • http://www.topuniversities.com
  Top Universities – Korisne informacije o rangiranju sveučilišta, studiranju u inozemstvu i financiranju studija.
 • http://www.4icu.org
  International Colleges and Universities – Popis svih sveučilišta po državama i njihovo rangiranje po kontinentima.
 • http://www.colleges.com
  Colleges.com – Pregledi sveučilišta prema svim državama svijeta.

Tražilice i pregledi studijskih programa

 • http://www.worldwide.edu
  Worldwide Classroom – Library of International Programs
  Tražilica obrazovnih programa u zemljama diljem svijeta.
 • http://www.ceebd.co.uk/
  Central and Eastern European Education Directory – Baza podataka studijskih programa u središnjoj i istočnoj Europi, SAD-u, Velikoj Britaniji i Kanadi.
 • http://openeducationeuropa.eu/en/?
  elearningeuropa.info – Portal o korištenju multimedijalnih tehnologija i Interneta u akademskom i stručnom obrazovanju. Sadrži popis e-learning kolegija na europskim sveučilištima.
 • http://www.studyabroad.com
  Study Abroad – Popisi studijskih programa, ljetnih škola, stručnih praksi i programa učenja jezika podijeljenih prema područjima studija, gradovima i državama diljem svijeta.
 • http://www.allaboutcollege.com
  All About College.com – Pregled preddiplomskih programa diljem svijeta, korisne informacije o financiranju studija i pripremi međunarodnih prijemnih ispita.
 • http://www.internationalgraduate.net
  Postgraduate Courses and Programs Worldwide – Stranica posvećena mogućnostima poslijediplomskog studija; sadrži tražilicu nadležnih visokoobrazovnih ustanova, s posebnim osvrtom na pojedine europske zemlje.
 • http://international.gradschools.com
  International Graduate Programs – Tražilica dodiplomskih programa s osobitim osvrtom na Europu, Veliku Britaniju, Irsku, Japan, Kanadu, Australiju i Novi Zeland.

Izdvojena područja studija

 • http://www.mba-courses.com
  MBA Courses Worldwide – Pregled MBA studija po svim kontinentima, MBA tražilica sveučilišta i ostale korisne informacije poput akreditacijskih ustanova, rangiranja i mogućnosti financiranja.
 • http://www.accessmba.com
  Access MBA – Tražilica, rangiranje i akreditiranost MBA programa diljem svijeta, s naglaskom na Europu i SAD, uključujući korisne informacije o prijamnim ispitima i izvorima financiranja.
 • http://www.medical-colleges.net
  Medical Schools and Nursing Colleges – Tražilica visokoobrazovnih ustanova koje nude programe studija medicine.

Stipendije i financijska potpora za studij i istaživanja

 • globalscholarships.com
  Global Scholarships – Tražilica za transparentne i točne podatke o stipendijama za studente diljem svijeta.
 • http://www.internationalscholarships.com
  International Scholarships for Study Abroad – Baza podataka i tražilica stipendija.
 • http://www.iefa.org
  International Education Financial Aid – Tražilica stipendija po svim područjima studija i u svim zemljama svijeta, te popis stranica s drugim studentskim uslugama, poput organizacije putovanja ili osiguravanja.
 • http://www.admissionglobal.com
  World Wide Admissions and Scholarships – Korisne informacije o prijemnim ispitima, stipendijama i procesu dobivanja vize, osobito u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji, Njemačkoj i Turskoj.
 • http://www.studentscholarshipsearch.com
  Student Scholarship Search – Usluga mreže ‘Student Loan’ obavješćuje o dostupnim stipendijama i studentskim zajmovima/kreditima.
 • http://www.soros.org
  Open Society Institute / Soros Foundations Network – Tražilica stipendija, obrazovni resursi, inicijative i organizacije diljem svijeta.
 • http://ec.europa.eu/ploteus
  PLOTEUS – Portal on Learning Opportunities Throughout Europe – Portal Europske unije o obrazovnim mogućnostima u Europi. Sadrži informacije o obrazovnim sustavima europskih zemalja, programima razmjene i stipendiranja, te tražilicu studijskih programa i visokoobrazovnih ustanova u Europi.
 • http://ec.europa.eu/research/index.cfm
  European Commission: Research – Stranica Europske komisije posvećena studentima, istraživačima i nastavnicima. Sadrži resurse za financiranje istraživačkih projekata.
 • http://ec.europa.eu/euraxess
  European Researcher’s Mobility Portal – Baza linkova europskih nacionalnih centara za akademsko-istraživačku mobilnost. Stranica sadrži popis međunarodnih i nacionalnih ustanova koje dodijeljuju stipendije za postdiplomante, te informira o mogućnostima njihovog zapošljavanja.

Ustanove i programi za poticanje akademske mobilnosti

 • http://www.enic-naric.net
  European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres – Mreža ENIC/NARIC centara u zemljama širom svijeta, čija je uloga izvještavanje o akademskoj pokretljivosti i priznavanju akademskih kvalifikacija, sadrži iscrpnu dokumentaciju o bolonjskom procesu.
 • http://europass.cedefop.europa.eu
  Europass – Stranica predstavlja projekt Europske unije koji služi poticanju i olakšavanju mobilnosti akademske zajednice u Europi.
 • http://www.eaie.org
  EAIE – European Association for International Education – Europsko udruženje za međunarodno obrazovanje, s osobitim osvrtom na bolonjski proces.

Programi akademskih razmjena

 • http://www.ceepus.info
  CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies – Stipendiranje programa razmjene u kojima sudjeluje i Hrvatska.
 • http://www.iagora.com
  iAgora – Informacije o programima razmjene studenata i stručnim praksama, te organizaciji putovanja i smještaja.
 • http://ec.europa.eu/education/
  Europa / Gateway to EU – Informacije o programima razmjene studenata i nastavnika Erasmus i Erasmus Mundus.
 • http://www.esn.org
  International Exchange Erasmus Student Network – Informacije i savjeti koje nudi međunarodna studentska organizacija koja se bavi Erasmus programima razmjene.

Mladi i programi razmjene mladih

 • http://www.eypej.org
  European Youth Parliament – Europski parlament mladih
 • http://www.infomobil.org
  European Youth Information and Counselling Agency – Pregledi obrazovnih sustava zemalja članica Europske unije i kontakti relevantnih nacionalnih ustanova.
 • http://ec.europa.eu/youth
  European Commission YOUTH Programme – Stranica Europske komisije, informira o strategijama za mlade, te programima ‘Youth’ i ‘Youth in Action’.
 • http://europa.eu/youth
  European Youth Portal – Portal Europske unije namijenjen informiranju mladih o Europskoj uniji i njihovom aktivnom uključivanju u javni život.
 • http://www.eurodesk.org
  Eurodesk – European Network of Information Services – Portal koji služi kao komplementarni resurs ‘European Youth Portalu’. Namijenjen je profesionalcima koji rade s mladima u Europi, a sadrži i popis europskih i nacionalnih programa za financiranje projekata mladih i za mlade.
 • http://www.training-youth.net
  Training-Youth.net – Partnerski program Vijeća Europe i Europske komisije namijenjen mladim aktivistima i trenerima za mlade.
 • http://login.weboder.net/sadrzaj/pro-youth-international/
  Pro Youth International – Pregledi programa i administratora studijskih razmjena, volonterskog rada, te organizacija za mlade na razini Europske unije i u svim državama Europe.
 • http://www.icye.org
  International Cultural Youth Exchange – Međunarodna organizacija za mlade koja administrira programe razmjena za mlade, te informira o mogućnostima volonterskog rada diljem svijeta.
 • http://www.salto-youth.net/see
  SALTO South East Europe Resource Center – Portal potiče suradnju programa ‘Youth in Action’ sa zemljama jugoistočne Europe.
 • http://www.seeyn.org
  South East European Youth Network – Mreža potiče mobilnost i kulturalno razumijevanje kroz programe razmjene mladih.

Međunarodne studentske udruge

 • http://www.aegee.org
  AEGEE – Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe / European Students’ Forum
 • http://www.esn.org
  ESN – ERASMUS Students Network
 • http://www.esu-online.org/
  ESIB – The National Unions of Students in Europe
 • http://www.aiesec.org
  AIESEC – Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales – Međunarodna platforma za razvoj potencijala mladih. ž
 • http://www.best.eu.org
  BEST – Board of European Students of Technology
 • http://www.iaeste.org
  IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – Programi razmjene i stručnih praksi.
 • http://www.elsa.org
  ELSA – The European Law Student Association
 • http://www.estiem.org
  ESTIEM – Organisation of European Students of Industrial Engineering and Management – Tražilica studijskih programa industrijskog inžinjerstva i menadžmenta u europskim državama.

Stručna praksa i volontiranje

 • http://www.wyseworkabroad.org
  WYSE – Work Abroad Association – Programi stručnih praksi za mlade i nadležne institucije u svim zemljama svijeta.
 • http://www.aboutwysetc.org
  World Youth Student and Educational Travel Confederation – Informacije o organizaciji povoljnijih putovanja za mlade, programi stručnih praksi i učenja jezika.
 • http://www.globalexperiences.com
  Global Experiences – Međunarodni i ljetni programi stručnih praksi i volontiranja.

Podaci o visokoobrazovnim sustavima, politikama i reformama u Europskoj uniji

 • http://europa.eu/pol/educ/index_en.htm
  Activities of the European Union – Education, Training, Youth – Stranica Europske unije s općenitim informacijama o obrazovnim mogućnostima u zemljama Europske unije.
 • http://goo.gl/TUH1i
  Eurydice – the information network on education in Europe – Informacijska mreža o obrazovanju u Europi.
 • http://www.unesco.org/education
  UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –
  UNESCO-va stranica o obrazovanju širom svijeta. Sadrži informacije o stipendijama, obrazovnim programima i projektima, te popis portala i baza podataka posvećenih učenju na daljinu.
 • http://www.ibe.unesco.org
  International Bureau of Education – Pregled obrazovnih sustava svih država svijeta, popis relevantnih nacionalnih ustanova.
 • http://cordis.europa.eu/home_en.html
  CORDIS – Community Research and Development Information Service – Informacije o istraživačkim projektima i programima njihovog financiranja.
 • http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/CDESR/default_en.asp
  Council of Europe – Higher Education and Research – Stranica Vijeća Europe posvećena razvoju Europskog visokoobrazovnog područja, sadrži informacije o Bolonjskom procesu i međunarodnom priznavanju diploma i kvalifikacija.

Organizacije za znanstveno-istraživačke aktivnosti u Europskoj uniji

 • http://www.eurodoc.net
  EURODOC – European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers – Zajednica nacionalnih organizacija mladih znanstvenika i doktoranata.
 • http://www.esf.org
  European Science Foundation – Znanstveni portal koji informira o aktualnim istraživačkim projektima i mogućnostima njihovog financiranja.

Institucije za strukovnu izobrazbu u Europskoj uniji

 • http://www.cedefop.europa.eu
  Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training – Agencija Europske unije pruža informacije o strukovnoj izobrazbi i cjeloživotnom učenju.
 •  http://www.evtaecosystem.eu/
  European Vocational Training Association – Informacije o strukovnoj izobrazbi i cjeloživotnom učenju.

Organizacije za razvoj visokog obrazovanja i obrazovnih strategija

 • http://www.unesco.org/unesdi/index.php/eng/doc/education.1029
  UNESCO European Centre for Higher Education – Informacije o razvoju i reformi europskog visokog obrazovanja, osobito u središnjoj i istočnoj Europi.
 • http://www.inqaahe.org
  INAQAAHE – International Network for Quality Assurance in Higher Education
  Međunarodno udruženje za jamstvo kvalitete u visokom obrazovanju.
 • http://www.enqa.eu
  ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education – Europsko udruženje za jamstvo kvalitete u visokom obrazovanju.
 • http://www.etf.europa.eu/web.nsf?Open
  European Training Foundation – Agencija Europske unije koja se bavi razvojem obrazovnih sistema susjednih joj zemalja.
 • http://www.utwente.nl/cheps
  Center for Higher Education Policy Studies – Centar za istraživanje visokoobrazovnih strategija. Stranica s abecednim popisom i linkovima na internetske stranice agencija za visoko obrazovanje, instituta i resursa u cijelome svijetu.
 • http://www.cidree.org
  Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe – Mreža europskih nacionalnih obrazovnih ustanova za razvoj kurikuluma i obrazovno istraživanje, usmjerena povezivanju europskih obrazovnih sustava.
 • http://www.eua.be
  EUA – European University Association – Udruženje europskih sveučilišta.
 • http://www.ecis.org
  ECIS – European Council of International Schools – Europsko udruženje međunarodnih obrazovnih institucija.
 • http://www.european-agency.org
  European Agency for Development in Special Needs Education – Europska agencija za razvoj obrazovanja za učenike i studente s posebnim potrebama.