Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, osnovano 2002. godine na višestoljetnoj sveučilišnoj tradiciji započetoj 1396. godine, integrirano je visoko učilište odjelnog tipa koje razvija visokoobrazovne nastavne programe, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost, programe cjeloživotnog obrazovanja, suradnje i mobilnosti na međunarodnoj razini. Aktivno potiče uključivanje svojih sastavnica u međunarodne kompetitivne projekte i istraživanja, osnivanje zajedničkih i združenih studija s domaćim i inozemnim sveučilištima, suradnju s lokalnom i regionalnom zajednicom, te mobilnost studenata, akademskog, administrativnog i tehničkog osoblja.

Sveučilište se sastoji od 27 odjela i dva nastavna centra (https://www.unizd.hr/sastavnice)  na kojima se izvode studijski programi iz društvenih i humanističkih znanosti, tehničkih, prirodnih, biomedicinskih i zdravstvenih te biotehničkih znanosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U svrhu organiziranja i promicanja znanstveno-istraživačkog rada na Sveučilištu u Zadru djeluje i pet znanstveno-istraživačka centara.

Jasno definirani ishodi učenja, fleksibilnost u stvaranju akademskih profila, ugrađenost u europski prostor visokoga obrazovanja i usklađenost s potrebama gospodarstva i društva u cjelini garancija su kvalitete studijskih programa Sveučilišta u Zadru.

Na Sveučilištu u Zadru studira oko 5.500 studenata, koji studiraju na jednom od 35 preddiplomskih, 42 diplomskih i dva integrirana studijska programa (https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/studiji). Osim toga, na Sveučilištu u Zadru imamo i sedam poslijediplomskih sveučilišnih studija te jedan poslijediplomski specijalistički studij (https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/studiji/poslijediplomski).

Sveučilište u Zadru je od 2019. godine član alijanse EU-CONEXUS, Europskog sveučilišta za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima, uz  partnerska sveučilišta i pridružene članove iz sedam europskih zemalja (Grčka, Rumunjska, Litva, Francuska, Španjolska, Irska i Njemačka). EU-CONEXUS stvara snažni strateški savez među članicama s ciljem ostvarenja novog oblika znanstveno-istraživačke i nastavne institucije – Europskog sveučilišta. EU-CONEXUS pruža sadašnjim i budućim studentima mogućnost pohađanja kolegija i studijskih programa na svim partnerskim institucijama.

 

 

Zašto studirati u Zadru?

 • Moderno sveučilište, prostor kreativnog stvaranja i transfera novih znanja i tehnologija, generator znanja i pokretač inovativnih promjena zasnovanih na potrebama društva te načelu jednakih mogućnosti, društveno odgovornog ponašanja i visokih etičkih standarda.
 • Inovativne metode poučavanja, timski rad, znanstveno-istraživački projekti, razvoj prezentacijskih vještina i vještina pisanja stručnih i znanstvenih radova.
 • Rad u malim grupama.
 • Biti student Europskog sveučilišta. Upisati jedno sveučilište, a imati mogućnost studiranja na osam. EU-CONEXUS nudi veliku mogućnost biranja izbornih kolegija i stjecanje dodatnih kompetencija.
 • Mogućnost kombiniranja različitih disciplina na dvopredmetnim studijima i stjecanje dviju kvalifikacija na jednom studiju.
 • Brojne aktivnosti popularizacije znanosti, poticanja istraživanja te zaštite i održivog vrednovanja kulturne i prirodne baštine.
 • Usavršavanje jezičnih kompetencija na odjelima, Centru za strane jezike i na partnerskim sveučilištima EU-CONEXUS-a.
 • Aktivno sudjelovanje u međunarodnim programima razmjene studenata, poput Erasmus+ i CEEPUS.
 • Bogata Sveučilišna knjižnica s čitaonicom.
 • Organizacija prehrane i smještaja te posredovanje pri zapošljavanju studenata (Centar za studentski standard, Agencija za studentsku prehranu). Novi studentski dom i studentski restoran, što će dodatno poboljšati studentski standard studenata Sveučilišta u Zadru.
 • Podrška ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata.
 • Zadar nudi ponešto za svakoga, vaš društveni kalendar može biti ispunjen brojnim izvannastavnim aktivnostima.
 • Na odličnoj lokaciji! Dobra prometna povezanost.

Sveučilište u Zadru

Ulica Mihovila Pavlinovića 1

HR-23000 Zadar

e-mail: info@unizd.hr

tel. +385 (0) 23 200665

 

INFO: www.unizd.hr

Facebook: https://www.facebook.com/unizd/