Agencija za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) u Hrvatskoj provodi, informira i savjetuje o programima Europske unije i drugim međunarodnim programima u području obrazovanja i osposobljavanja, znanosti te područja mladih u svrhu unapređivanja kvalitete tih sustava i njihove internacionalizacije. Provedbom programa, inicijativa i mreža u svojoj nadležnosti AMPEU pruža međunarodne prilike za učenje velikom broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života.

U proljeće 2020. AMPEU je pokrenula online kampanju #ZajednoSmoJači kojom odaje priznanje svim korisnicima koji su svoja znanja i vještine stjecane kroz programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti iskoristili za opće dobro u doba pandemije.

Erasmus+ jedan je od najuspješnijih programa Europske unije i najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program nudi razne mogućnosti mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse u inozemstvu, stručna usavršavanja i osposobljavanja i razmjene mladih. U sklopu programa Erasmus+ od 2014. godine u Hrvatskoj je provedeno više od 2.000 projekata u kojima je sudjelovalo oko 40.000 građana, među kojima gotovo od 16.000 studenata.

Iskustva sudionika programa Erasmus+, kao i njegovih prethodnika, najbolji su prikaz mogućnosti koje pruža taj program. Vlastito osnaživanje, istraživanje novih zemalja i upoznavanje drugih kultura te stjecanje vrijednih znanja i mogućnosti za akademski razvoj i poslovnu karijeru samo su dio palete pozitivnih iskustava ljudi čije priče nadahnjuju te potiču i druge da se odvaže na sudjelovanje u programu Erasmus+.

 

Europske snage solidarnosti (ESS) program je Europske unije isključivo namijenjen mladima od 18 do 30 godina starosti. ESS je temeljen na vrijednostima solidarnosti i inkluzije i u okviru njega se provode projekti koji imaju za cilj pridonijeti boljitku zajednice. Mladi mogu sudjelovati u projektima volontiranja, stažiranja ili zaposlenja u zemlji ili inozemstvu, a mogu i dobiti bespovratna sredstva da samostalno provedu projekt solidarnosti kojim će napraviti nešto za razvoj svoje zajednice.

Sudjelovanje u ESS-u je besplatno, a jedini uvjet za sudjelovanje je da mladi imaju od 18 do 30 godina.

 

U projektima volontiranja mladima su osigurani troškovi života (hrana i smještaj), tečaj jezika, zdravstveno osiguranje, putni troškovi, mjesečni džeparac za osobne potrebe, te podrška u radu i učenju. Volontiranje može biti u zemlji ili inozemstvu, kratkoročno (2 tjedna do 2 mjeseca) ili dugoročno (do 12 mjeseci), pojedinačno ili u grupi.

Kroz projekte stažiranja ili zaposlenja mladi imaju priliku steći radno iskustvo u zemlji ili inozemstvu, a pokriveni su troškovi puta, preseljenja, dok organizatori aktivnosti pokrivaju plaću ili naknadu za rad.

Za provedbu lokalnih projekata solidarnosti potrebna je dobra ideja i skupina od najmanje 5 mladih koji će samostalno i zajedno provesti projekt u trajanju od 2 do 12 mjeseci. U sklopu projekta može se honorirati pomoć mentora za određene projektne aspekte. Za projekt od 12 mjeseci s mentorskom podrškom se bespovratno može dobiti 6.888 EUR.

 

Programi stipendiranja dostupni su i u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti. Stipendije se dodjeljuju temeljem javnih natječaja za razdoblje studija ili cjelokupni studij, postdoktorski ili istraživački boravak, ljetne jezične tečajeve ili semestar učenja hrvatskog jezika za strane studente. Natječaj za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U okviru programa Fulbright dodjeljuju se stipendije u preddoktorskoj i postdoktorskoj kategoriji za studijske boravke u SAD-u te u kategoriji “Hubert H. Humphrey” za stručno-znanstveni boravak u SAD-u. Natječaj za dodjelu stipendija za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u objavljuje se svake godine početkom ožujka i otvoren je do početka svibnja. Više informacija o mogućnostima koje se nude hrvatskim državljanima u sklopu Fulbrightova programa mogu se pronaći na mrežnim stranicama svih triju tijela koja su odgovorna za provedbu natječaja, a to su Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

 

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih jednomjesečnih stipendija kao i iznose za različite kategorije stipendista te njihova ostala prava (besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje).

 

U području znanosti Agencija je aktivna u provedbi programa Obzor 2020., najvećeg programa Europske unije za istraživanje i inovacije. Većina nacionalnih osoba za kontakt, koje informiraju i savjetuju o tematskim područjima programa, djeluje u okviru Agencije. U Agenciji djeluje i Euraxess uslužni centar koji pomaže stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Euraxessova stranica na Facebooku.

 

Mreža Eurydice europska je mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, čime daje podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Eurydice obrađuje teme u rasponu od ustroja i glavnih značajki nacionalnih obrazovnih sustava, poput školskih i akademskih kalendara, plaća školskih nastavnika i ravnatelja, trajanja obrazovanja prema zemljama i obrazovnim razinama, školarina i potpore u visokom obrazovanju do proračuna za obrazovanje. Objavljuje informacije o obrazovnim sustavima i politikama, opise nacionalnih obrazovnih sustava, tematske komparativne studije, pokazatelje i drugu statistiku u području obrazovanja. Ti podaci tvorcima politika u području obrazovanja omogućuju donošenje kvalitetnih odluka. Sve publikacije dostupne su bez naknade u online knjižari Europske unije.

 

Eurodesk je besplatan europski informacijski servis koji mlade informira o prilikama za putovanja, učenje, studiranje, stažiranje, volontiranje, razmjene mladih, provođenje solidarnih projekata u zajednici koje se nude kroz programe Erasmus + i Europske snage solidarnosti, kao i o brojnim drugim međunarodnim prilikama. Eurodesk u Hrvatskoj surađuje s mrežom od 15 multiplikatora – to su udruge za mlade koje na lokalnoj razini koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost. Multiplikatori su izlistani na Eurodeskovoj karti.
Eurodeskov centar u Hrvatskoj dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Europska mreža Eurodesk sastoji se od središnjeg ureda u Bruxellesu (Eurodesk Brussels Link), 38 nacionalnih ureda u 36 zemalja te preko 1600 lokalnih i regionalnih multiplikatora.
Eurodesk uređuje i Europski portal za mlade koji sadrži sve korisne informacije za mlade osobe (kao što su europske prilike, prava mladih, zdravlje, politike za mlade) kao i mogućnost kontaktiranja bilo kojeg Eurodesk centra. Eurodeskova stranica na Facebooku.

 

Nova Europass platforma besplatni je skup online alata za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi. Alati Europassa na raspolaganju su svim europskim građanima, a mogu se koristiti kao potpora jasnom, sveobuhvatnom i transparentnom predstavljanju znanja, vještina i iskustava širom Europe. Europass alatima mogu se koristiti poslodavci, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, savjetnici za profesionalno usmjeravanje, zavodi za zapošljavanje, socijalni partneri, organizacije mladih i za mlade, volonterske organizacije i mnogi drugi.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5005 635
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-mail: info@mobilnost.hr
Mrežna stranica AMPEU.
Facebook stranica AMPEU.
Instagram AMPEU.
Twitter AMPEU.
LinkedIn AMPEU.
Youtube AMPEU.