Grad Zadar

Grad Zadar

 

Grad Zadar dodjeljuje stipendije od svog osnutka, svake godine po 115 novih stipendija. 30 stipendija namijenjeno je učenicima srednjih škola, 15 za učenike srednjih škola i 15 za učenike srednjih škola koji se školuju za strukovna zvanja, a 85 studentima. 25 stipendija dodjeljuje se studentima prve godine studija, 30 studentima viših godina, te 30 stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (15 za studente prve godine, 15 za studente viših godina studija). Gradonačelnik Grada Zadra svake godine donosi novu listu deficitarnih zvanja.

Grad Zadar svake godine u isplati ima oko 350 korisnika stipendija (postojećih korisnika, uz novih 115 stipendija).

 

KOME JE NAMIJENJENA

Stipendije Grada Zadra namijenjene su darovitim učenicima i studentima.

 

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA STIPENDIJU

Pravo na Stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:

 • ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Zadra
 • ako imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta
 • ako upisuju preddiplomski studij,integrirani preddiplomski i diplomski studij, preddiplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
 • ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja;
 • ako se školuju za neko od deficitarnih zvanja, a udovoljavaju uvjetima iz prethodnih stavaka.

 

KRITERIJI

Glavni kriteriji prilikom odabira kandidata za dodjelu stipendije:

 • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja (za studente prve godine i uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja, ukoliko su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom)
 • sudjelovanje na natjecanjima
 • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
 • osvojene nagrade
 • upis na neku od umjetničkih akademija,
 • socijalno – materijalno stanje (također i kao korektivni kriterij)

 

UVJETI STIPENDIJE

Učenici potpisuju ugovor o stipendiranju na vrijeme trajanja školovanja, odnosno za školske godine koje su preostale, a pravo na nastavak primanja stipendije, bez ponavljanja natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani, ostvaruju ako školsku godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 4,50. Učenici koji školsku godinu završe prosječnom ocjenom manjom od 4,00 dužni su vratiti primljeni iznos stipendije u toj školskoj godini.
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija ugovor o stipendiranju potpisuju na vrijeme trajanja obrazovnog razdoblja, odnosno za studijske godine koje su preostale.
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija za nastavak primanja stipendije moraju steći uvjete za upis više godine studija ili pravo polaganja svih ispita/kolegija s više godine studija. Po završetku obrazovnog razdoblja studentu se ostavlja godina dana za polaganje ispita i obranu diplomskog rada.
Studenti koji prelaze sa preddiplomskog na diplomski studij pravo na nastavak isplate stipendije, bez ponavljanja natječajnog postupka, ostvaruju ukoliko se taj prijelaz dogodi u razdoblju ne dužem od godine dana.
Ukoliko student ne upiše višu godinu studija ili ne stekne pravo polaganja svih ispita/kolegija s više godine studija, odnosno ukoliko ne stekne propisani broj bodova u obrazovnom razdoblju kao i ako ne diplomira u ostavljenom roku, dužan je vratiti primljeni iznos stipendije za studijske godine za koje nije ostvario propisani broj bodova (jedna studijska godina 60 ECTS bodova), odnosno nije stekao diplomu u roku od godine dana po završetku obrazovnog razdoblja.

 

KAKO DO STIPENDIJE GRADA ZADRA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima, tijekom studenog tekuće godine, raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija, čime započinje postupak dodjele.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u dnevnim i tjednim novinama, na službenoj stranici web stranici i Oglasnoj ploči Grada Zadra.

Natječaj za dodjelu Stipendije sadrži:

 • broj stipendija za učenike
 • broj stipendija za studente
 • broj stipendija za deficitarna zvanja kao i popis deficitarnih zvanja
 • visinu Stipendije za sve kategorije
 • rok u kojem se podnose prijave na natječaj i dokumentaciju koju treba priložiti
 • kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir između prijavljenih kandidata
 • ostalo (ukoliko tako odredi Povjerenstvo ili Gradonačelnik Grada Zadra)

 

STIPENDIJE ZA STUDENTE IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA (SURADNJA GRADA ZADRA I OTP BANKE)

 

OPĆENITO

Uz stipendije Grada Zadra, od akademske 2011./2012. godine, dodjeljuju se i stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, koje Grad provodi u suradnji s OTP bankom.
Ovih stipendija dodjeljuje se oko 15 svake godine.

 

KOME JE NAMIJENJENA

Stipendije Grada Zadra i OTP banke namijenjene su studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

 

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA STIPENDIJU

Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju imaju studenti, izuzev apsolvenata, koji:

 • su državljani Republike Hrvatske
 • su kao redoviti studenti upisani na preddiplomski, diplomski, stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj
 • imaju prebivalište na području Grada Zadra najmanje 5 godina prije raspisivanja natječaja
 • nemaju stipendiju ili druge novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta,

 

KRITERIJI

Kriteriji prilikom odabira kandidata za dodjelu stipendije:

 • materijalni položaj
 • socijalni položaj
 • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja (korektivni kriterij)

 

UVJETI STIPENDIJE

 • stipendija je nepovratna.
 • trajanje stipendije ugovara se za jednu akademsku godinu
 • stipendija se ne može dodijeliti studentu za godinu studija za koju je već koristio stipendiju Grada ili nekog drugog stipenditora
 • student je dužan otvoriti žiro ili tekući račun u OTP banci na koji će mu se isplaćivati stipendija
 • stipendija se ne isplaćuje za mjesece srpanj i kolovoz.

 

KAKO DO STIPENDIJE ZA STUDENTE IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

Stipendije se dodjeljuju na temelju natječaja kojega, tijekom studenog ili prosinca, za svaku akademsku godinu, raspisuje Grad Zadar.
Natječaj za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja sadržava:

 • broj i iznos stipendija koje se odobravaju
 • rok u kojem se podnose prijave na natječaj
 • isprave koje treba dostaviti uz prijavu uz napomenu da će se odbaciti nepotpune ili nepravodobne prijave
 • kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir prijavljenih kandidata
 • rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja

 

Natječaj se objavljuje na službenoj web stranici i Oglasnoj ploči Grada.

Tea, Frane, Deni i Sandro, osim što su nekadašnji stipendisti Grada Zadra, ujedno su četiri perspektivne i ambiciozne mlade osobe, uspješne u područjima kojima se bave. Tea Vidaić je profesorica hrvatskog jezika u Pomorskoj školi u Zadru, a uz to je i mlada kantautorska zvijezda svog grada. „Potpora Grada Zadra tijekom studiranja mi je bila jako važna da bih mogla podmiriti različite studentske i životne troškove koji ponekad i nisu bili baš maleni.“ – prisjetila se Tea svog razdoblja studiranja, koje je sad iza nje, ali ona nikako ne zaboravlja koliko joj je potpora pomogla u tome: „Stipendija me motivirala i bila mi je poticaj da se još više trudim i radim te da se kroz svakodnevni predan rad izgrađujem kao intelektualna osoba”.

 

Nekadašnji student Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Frane Miljković također je bio stipendist Grada Zadra: „Stipendija značajno olakšava meni, a još i više roditeljima, moj boravak u Zagrebu. Naravno, lijepo je kad se tvoj trud i rad prepozna i nagradi što onda daje jednu dodatnu motivaciju za koju mislim kako je svakome potrebna tokom studija.“ Upravo se tu na djelu pokazuje važnost uloge jedinica lokalne samouprave, poput Grada Zadra, koji na taj način motiviraju, odaju priznanje i vode svoje mlade građane kroz studij, ali i nakon njega.

 

S time se slaže i Deni Mišlov, mladi poduzetnik, vlasnik tvrtke koja se bavi software inženjeringom u automobilskoj industriji pod nazivom “Galo industries”: „Priznanje koje lokalna samouprava može dati studentima kao potvrdu da su njihovi rezultati zapaženi i cijenjeni može biti veliki oslonac i značajna doza sigurnosti za studenta, a sa osjećajem sigurnosti lakše se pronalazi motivacija za daljnje uspjehe.“

Sandro Dujmenović je uspješan grafički dizajner koji je otvorio vlastiti studio SDDS. „Lokalna samouprava treba stvoriti uvjete poslodavcima za što lakše i neometano poslovanje, uz preduvjet poštovanja svih zakona i propisa, a time stvarajući nova kvalitetna radna mjesta za korisnike tih istih stipendija. Ako se to ne događa, onda ni stipendije nemaju smisla. Te studente trebaju čekati izazovi u realnom sektoru.“ – istaknuo je Sandro važnost povezivanja i umrežavanja obrazovnog i realnog sektora.

 

„Nemojte odustajati na prvom problemu“

 

Ove četiri uspješne i ustrajne mlade osobe ističu važnost prepoznavanja područja u kojem će se pojedinac osjećati zadovoljno i sretno, ali i upornosti i volje, bez kojih se ništa ne ostvaruje. „Uzmite si vremena i razmislite o svojoj budućnosti, razmislite o stvarima koje volite, koje vas ispunjavaju i vesele. Po pitanju Vaše karijere – cilj postavite slušajući srce, a ostvarite ga prateći razum. Nemojte odustajati na prvom problemu, niti drugom, a niti na dvadesetom. Svaki problem je prilika da steknete novo iskustvo, a rješenje svakog problema će Vam pružiti novo zadovoljstvo. Budite uporni!“- poručio je Deni.

Grad Zadar

Odgoj i školstvo

Narodni trg 1, 23000 Zadar

Telefon: 023 / 208-070

Fax: 023 / 208-193