MINISTARSTVO OBRANE
REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

 

 

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske  je jedno od središnjih tijela državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove iz područja obrane.

U sastavu Ministarstva obrane ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (Hrvatske vojske) kao združeno tijelo Hrvatske vojske ovlašteno za zapovijedanje, pripremu i uporabu Hrvatske vojske, na čelu s načelnikom Glavnog stožera OSRH.

 

Oružane snage Republike Hrvatske (Hrvatska vojska) su namjenski ustrojene snage, pripremljene i razvijene za obranu Republike Hrvatske vojnim sredstvima.

 

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodi popunu Hrvatske vojske te je kod prijma u Hrvatsku vojsku poslodavac.

 

Hrvatska vojska sastoji se od grana:

  • Hrvatska kopnena vojska
  • Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
  • Hrvatska ratna mornarica
  • Hrvatsko vojno učilište „ Dr. Franjo Tuđman“
  • Zapovjedništvo za potporu
  • Zapovjedništvo specijalnih snaga

Ovisno o vašim afinitetima  možete odabrati vojno studijske programe na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, te po završetku studija postati časnik – zapovjednik u Hrvatskoj vojsci!

 

ZAGREB

Ako se želite školovati kao stručni kadar za Hrvatsku vojsku, upišite vojne studijske programe Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“:

 

  • Vojno vođenje i upravljanje
  • Vojno inženjerstvo
  • Aeronautika

 

Vojni studiji su sveučilišni preddiplomski i diplomski programi namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu: HV) . Razvijeni su u suradnji HV i Sveučilišta u Zagrebu, a prvostupnike po završetku ovih studija čeka siguran posao u postrojbama HV, na mjestima prvih časničkih dužnosti.

 

 

Studij vojnog vođenja i upravljanja

Studij Vojnog vođenja i upravljanja (VViU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj vojsci.

 

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv sveučilišni  prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja nakon četiri godine odnosno magistar vojnog vođenja i upravljanja nakon pet godina studija.

 

Studij Vojno inženjerstvo

Studij Vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost.

Nakon završetka smjera vojnog inženjerstva, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik vojnog inženjerstva nakon četiri završene godine odnosno magistar inženjer vojnog inženjerstva nakon pet godina studija.

 

Studij Aeronautike

Studij Aeronautike se primarno provodi na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu prema istom programu kao i za ostale polaznike Fakulteta uz dodatak vojne obuke na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“  u kojem će kadeti-piloti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv kroz nastavne module za Hrvatsku vojsku te u vojnim kampovima tijekom zimske i ljetne pauze na Fakultetu.

 

Školovanje kadeta- pilota traje pet godina i sastoji se od preddiplomskog i diplomskog studija. Obuhvaća studiranje na dvije lokacije pri čemu se pet semestara provodi na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, a pet semestara u Središtu za obuku HRZ „Rudolf  Perešin“ i 93.krilu, postrojbama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, smještenim u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem (pokraj Zadra).

 

Nakon završetka preddiplomskog studija u trajanju od 6 semestara, odnosno nakon 3. godine studija, stječe se akademsko zvanje  – sveučilišni prvostupnik aeronautike, a završetkom diplomskog studija u trajanju od 4 semestra, odnosno nakon 5. godine studija, stječe se zvanje – magistar inženjer aeronautike. Sveukupnim školovanjem, pored akademskog zvanja, stječu se kvalifikacije za dodjelu prvog časničkog čina i zvanje vojnog pilota.

 

SPLIT

 

Studij Vojno pomorstvo 

Studij Vojnog pomorstva primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost.

Nakon završetka vojnog studija, stječe se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva.

 

Više o svemu navedenom na:

MORH

Kontakt:

Središnjica za upravljanje osobljem

info o prijavi, uvjetima i selekcijskom postupku

01/3784-656, 01/3784-298

promidzba-osrh@morh.hr

 

Hrvatsko vojno učilište

„Dr. Franjo Tuđman“

Referada Zagreb

01/3786-666
jasna.hizar@morh.hr

 

Hrvatsko vojno učilište

„Dr. Franjo Tuđman“

Referada Split

021/558-213
vojno.pomorstvo@unist.hr

 

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

01/4861-024

vojnipilot@morh.hr