SVEUČILIŠTE SJEVER (UNIVERSITY NORTH)

Sveučilište Sjever (University North)

 

Polaznici Sveučilišta Sjever traženi na tržištu rada i prije nego steknu diplome

 

Sveučilište Sjever najmlađe je javno hrvatsko sveučilište te integrirano, regionalno sveučilište makroregije Sjeverozapadne Hrvatske, koje djeluje u dva sveučilišna centra- u Varaždinu i Koprivnici. Pohađa ga preko 4.000 studenata iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja, a na njemu radi više od 400 zaposlenika i vanjskih suradnika u svim znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Na Sveučilištu Sjever obrazuju se kadrovi primarno u tehničkom i biomedicinskom području. Nastava se izvodi na 26 studijskih programa s više od 80% studenata u tzv. STEM područjima znanosti. Na Sjeveru se obrazuju kadrovi u deficitarnim zanimanjima ne samo na Hrvatskoj, nego i na europskoj razini, čemu u prilog ide i činjenica da je na burzama postotak studenata koji su završili neki od spomenutih programa ispod hrvatskog prosjeka, često oko 5 posto ili niže.

 

Mogućnost izbora čak 26 različitih studijskih programa dokazuje važnost ove obrazovne institucije i nužne prilagodbe potrebama gospodarstva i tržištu radne snage danas stvarajući kompetentne stručnjake koji će podići konkurentnost gospodarstva sjevera Hrvatske na domaćem, ali i na širem tržištu. Premda u smislu brojki relativno mali na tržištu obrazovanja, inovativnošću i unapređenjem postojećih ali i otvaranjem novih studija dokazuju da su pri vrhu visokog obrazovanja u cijeloj Hrvatskoj.

Na Sveučilištu Sjever izvode se studijski programi iz područja tehničkih znanosti; polje strojarstvo,  elektrotehnika, građevinarstvo, grafička tehnologija, polje tehnologija prometa i transport zatim iz područja društvenih znanosti te polja informacijsko-komunikacijske znanosti, polje ekonomije. Osim navedenih izvode se i studijski programi iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, te biotehničko polje znanosti, te iz umjetničkog područja; polje primijenjena umjetnost.

 

Na preddiplomskoj razini mogu se upisati sljedeći studijski programi: Proizvodno strojarstvo, Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Logistika i mobilnost, Graditeljstvo, Sestrinstvo, Mehatronika, Fizioterapija, Medijski dizajn, Komunikologija, Novinarstvo, Poslovanje i menadžment te Prehrambena tehnologija.

 

Na diplomskoj razini moguć je upis na sljedeće studijske programe: Strojarstvo, Graditeljstvo, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistika, Multimedija, Sestrinstvo- menadžment u sestrinstvu, Poslovna ekonomija, s dva usmjerenja: Međunarodna trgovina i Turizam, Odnosi s javnostima, Medijski dizajn, Komunikologija, mediji i novinarstvo.

 

Sveučilište Sjever također samostalno provodi poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Poduzetništvo i EU fondovi koji je rađen u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, a na kojem se trenutno obrazuje prva generacija studenata. Osim specijalističkog studija,  u Sveučilišnom centru Koprivnica provodi se samostalni poslijediplomski (doktorski) studij Mediji i komunikacija. Sveučilište Sjever također provodi međunarodni (združeni) sveučilišni poslijediplomski doktorski studij, Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom University Burgenland of Applied Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austria.

 

Sveučilište Sjever je u brzom roku postalo centar STEM visokog obrazovanja u sjevernoj Hrvatskoj. Završeni studenti Sveučilišta Sjever veoma su uspješni čemu u velikoj mjeri pridonosi činjenica da studenti uz teoriju dobar dio znanja stječu kroz praksu, učeći od vodećih stručnjaka iz realnog sektora i znanosti.

 

Sveučilište Sjever važan je akter znanstvenog, obrazovnog i kulturnog razvoja te doprinosi razvoju visoko tehnološkog inovacijskog društva na sjeveru Hrvatske ali svakako i šire.

 

Sveučilište Sjever

 

Webstranica: https://www.unin.hr/