Publikacije

2023

Linking quality assurance and the social dimension of higher education:
literature review and mapping national practices
[ Analytical report]

Ninoslav Šćukanec Schmidt, Ana Skledar Matijević, Zvonimir Anić

dostupno samo na engleskom jeziku

2023

Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovanja u Hrvatskoj

[ sažetak preporuka za javne politike]

Mreža Cjeloživotno učenje za sve

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja u Hrvatskoj

[ analiza i preporuke za javne politike]

Farnell, T., Baketa, N., Anić, Z., Baranović, B., Kovač, V., Matković, T., Miočić, O., Odak, I., Puzić, S., Šćukanec Schmidt, N.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovanja odraslih u Hrvatskoj

[ analiza i preporuke za javne politike]

Žiljak, T., Farnell, T., Matković, T., Jaklin, K., Novoselec, I.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti srednjoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj

[ analiza i preporuke za javne politike]

Skledar Matijević, A., Marušić, I., Baranović, B., Farnell, T., Matić Bojić, J., Mikulić, V., Odak, I., Perak, J., Pijaca Plavšić, E., Pikić Jugović,I., Puzić, S., Šabić, J.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj

[ analiza i preporuke za javne politike]

Bouillet, D., Brajković, S., Farnell, T., Jusup, L., Novoselec, I., Pijaca Plavšić, E., Šimanović, M., Biloglav, M.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj

[ analiza i preporuke za javne politike]

Bouillet, D., Brajković, S., Farnell, T., Jusup, L., Novoselec, I., Pijaca Plavšić, E., Šimanović, M., Biloglav, M.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Policy recommendations for the enhancement of community engagement in higher education

[ level policy recommendation]

Šćukanec Schmidt, N.

dostupno samo na engleskom jeziku

2023

Policy preporuke za unaprjeđenje društvenog angažmana u visokom obrazovanju

[ nacionalne policy preporuke na razini sustava visokog obrazovanja za Hrvatsku]

Ninoslav Šćukanec Schmidt

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

University action-planning for community engagement
[ methodology and guidelines]

Farnell, T., Cooney, T., Brophy, M.

dostupno samo na engleskom jeziku

2023

Pravičnost i uključivost obrazovnog sustava: analiza dizajna hrvatskih obrazovnih politika
[ Stručni članak u časopisu “Političke analize”, 12 (45), 22-35]

Šćukanec Schmidt, N., Farnell, T., Skledar Matijević, A., Kekez, A.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2023

Koraci prema uspješnoj popularizaciji STEM-a kod djece i mladih
[ VODIČ ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA]

Ana Skledar Matijević

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2022

Gradjaniza5_rezultati

Financijska pismenost za 5
ISTRAŽIVANJE O STAVOVIMA UČENIČKE POPULACIJE O FINANCIJSKOJ PISMENOSTI

Ana Skledar Matijević, Arijana Akmadža

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2022

NESET_ad hoc question_naslovna

Planned online learning vs. Emergency remote teaching implemented during COVID-19 in higher education: lessons learned

Planirano online učenje nasuprot primjeni učenja na daljinu tijekom pandemije COVID-19 u visokom obrazovanju: što smo naučili

Ana Skledar Matijević

dostupno samo na engleskom jeziku

2022

SL Guidelines NEXUS

Community Engagement and Service Learning Guidelines for Higher Education

Ana Skledar Matijević, Teresa Tomašević, Lasse Lindhagen, Jasenka Begić

dostupno samo na engleskom jeziku

2022

Naslovnica

Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj:
Izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja

Urednik: Thomas Farnell

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2021

TEFCE_Alati

TEFCE alati za procjenu društvenog angažmana u visokom obrazovanju: okvir za institucionalnu samorefleksiju

Thomas Farnell, Paul Benneworth, Bojana Ćulum Ilić, Marco Seeber, Ninoslav Šćukanec Schmidt

dostupno i na engleskom jeziku

2021

banner_novac_350x250-px

Novac i ja

Udžbenik financijske i ekonomske pismenosti za 5 do 8. razred osnovne škole

Marina Ralašić, Antonija Nikšić, Ana Skledar Matijević i Maja Vehovec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

2021

Eden

Service Learning for Enhancing Student Civic Engagement

European Distance and E-Learning Network – Conference Proceedings

Ana Skledar Matijević, Teresa Tomašević, Lasse Lindhagen

dostupno samo na engleskom jeziku

2021

NESET_COVID_slika

The impact of COVID-19 on higher education: a review of emerging evidence

Analytical report

Thomas Farnell, Ana Skledar Matijević and Ninoslav Šćukanec Schmidt

dostupno samo na engleskom jeziku

2020

Tefce4

Assessing the Feasibility of Developing a Framework for Community Engagement in European Higher Education

Thomas Farnell, Anete Veidemane, Don Westerheijden

dostupno samo na engleskom jeziku

2020

Tefce3

Building and Piloting the TEFCE Toolbox for Community Engagement in Higher Education

Thomas Farnell, Bojana Ćulum Ilić, Davide Dusi, Emma O’Brien, Ninoslav Šćukanec Schmidt, Anete Veidemane, Don Westerheijden

dostupno samo na engleskom jeziku

2020

Tefce2

TEFCE Toolbox: An Institutional Self-Reflection Framework for Community Engagement in Higher Education

Thomas Farnell, Paul Benneworth, Bojana Ćulum Ilić, Marco Seeber, Ninoslav Šćukanec Schmidt

dostupno samo na engleskom jeziku

2020

Untitled

Community engagement in higher education: trends, practices and policies
Analytical report

Thomas Farnell

dostupno samo na engleskom jeziku

 2019

Screenshot_2

Od ideje do promjene:

Vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja

Jasenka Begić, Emina Berbić-Kolar, Lovorka Brajković, Damir Matanović, Marta Mileusnić, Sara Paraga, Ivan Tomasić,
Ksenija Zec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2018

tefce publa 1

Mapping and Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community Engagement in Higher Education

Paul Benneworth, Bojana Ćulum, Thomas Farnell, Frans Kaiser, Marco Seeber, Ninoslav Šćukanec, Hans Vossensteyn, Don Westerheijden

dostupno samo na engleskom jeziku

 2016

iro-publikacije-Uloga-transparentnosti-u-unapređivanju-kvalitete-visokog-obrazovanja-30

Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja

Ria Bilić, Ninoslav Šćukanec, Matija Sinković, Nikolina Svalina, Slobodan Škopelja, Marko Turk

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2016

iro-publikacije-Socijalni-i-ekonomski-uvjeti-studentskog-života-u-Hrvatskoj-29

Financijska pismenost za nastavak obrazovanja

Maja Balen, Matija Sinković, Sandra Tomaš

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2016

iro-publikacije-EUROSTUDENT-V_Nacionalno-izvjesce_2016_HR-28

Socijalni i ekonomski uvjeti studentskog života u Hrvatskoj: nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT V za Hrvatsku za 2014.

Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Ninoslav Šćukanec, Matija Sinković, Ria Bilić, Karin Doolan, Mirna Cvitan

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2016

iro-publikacije-Unapređenje-kvalitete-obrazovanja-na-pravnim-fakultetima-31

Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Jelena Legčević (ur.)

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2015

iro-publikacije-E_QUALITY_01_glavni_nalazi-27

Kako jačati pravednost i socijalnu uključenost na visokim učilištima?
Glavni nalazi i preporuke projekta E-Quality

Ninoslav Šćukanec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2015

iro-publikacije-E_QUALITY_06_Zavrsna_publikacija_HR(2)-26

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz jačanje pravednosti i socijalne uključenosti

Pregled rezultata projekta E-Quality

Ninoslav Šćukanec, Karin Doolan, Liz Thomas, Iva Košutić, Valerija Barada

dostupno i na engleskom jeziku

 2015

iro-publikacije-E_QUALITY_04_smjernice(2)-E_QUALITY_04_smjernice(2)-25

Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti na visokim učilištima

Ninoslav Šćukanec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2015

iro-publikacije-Izvjestaji-o-stanju-pravednosti-i-socijalne-ukljucenosti-na-Sveucilistu-u-Rijeci-24

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu

Nalazi i preporuke projekta E-Quality

Ninoslav Šćukanec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2015

iro-publikacije-Institucijski-poticaji-i-prepreke-za-uspjeh-u-studiju-23

Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica

Izvješće o nalazima istraživanja

Karin Doolan, Iva Košutić, Valerija Barada

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2015

iro-publikacije-oznaka-kvalitete-za-unapredjivanje-pravednosti-22

Oznaka kvalitete za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Preporuke i pregled međunarodne dobre prakse

Liz Thomas

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2015

iro-publikacije-Hrvatski-katalog-znanja,-vjestina-i-kompetencija-za-studije-21

Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja

Dražan Kozak et. al.

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2014

iro-publikacije-zbornik-radova-međunarodne-strucne-konferencije-ME4CataLOgue-20

Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue

Dražan Kozak, Jani Barle, Damir Markučič, Duško Pavletić, Gordana Matičević, Željka Rosandić, Darko Damjanović, Nina Vranešević Marinić

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2014

iro-publikacije-pl4sd-final-report-croatia-18

Socijalna uključivost visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Analiza stanja

Thomas Farnell, Teo Matković, Karin Doolan, Mirna Cvitan

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2014

iro-publikacija-CR_Final_Report_Croatia-Peer-learning-for-social-dimension-18

PL4SD Peer-learning for the social dimension

Final Report Croatia

John Brennan, Liz Thomas, Vanja Ivošević, Martin Unger

dostupno samo na engleskom jeziku

 2013

iro-publikacije-Priznavanje-prethodnog-ucenja-u-visokom-obrazovanju-17

Priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju – izazovi oblikovanja sustava

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Beata Jałocha, Marina Shapira,Jamie Brogan, Pascal Lafont, Marcel Pariat, Vanja Ivošević, Nina Vranešević Marinić

dostupno i na engleskom jeziku

 2013

iro-publikacije-ACCESS_Analize-i-preporuke_HR_2013-16

Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija

Analize i preporuke

Jon File, Thomas Farnell, Karin Doolan, Dušan Lesjak, Ninoslav Šćukanec

dostupno i na engleskom jeziku

 2013

iro-publikacije-ACCESS_Financijske-potpore_HR_2013-15

Hrvatski sustav financijskih potpora za studente u europskom kontekstu

Komparativna studija

Karin Doolan, Danijela Dolenec, Mladen Domazet

dostupno i na engleskom jeziku

 2013

iro-publikacije-Pregled-hrvatskog-sustava-visokog-obrazovanja-i-znanosti-14

Pregled hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti

Ninoslav Šćukanec

dostupno i na engleskom jeziku

 2012

iro-publikacije-Istraživanje-kapaciteta-studentskih-organizacija-13

Istraživanje kapaciteta studentskih organizacija u Hrvatskoj za korištenje EU fondova

Anto Bajo, Vanja Ivošević, Irena Klemenčić i Nina Vranešević

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2012

iro-publikacije-Hrvatski-sustav-financiranja-visokog-obrazovanja-u-europskom-kontekstu-12

Hrvatski sustav financiranja visokog obrazovanja u europskom kontekstu

komparativna studija

Karin Doolan, Danijela Dolenec, Mladen Domazet

dostupno i na engleskom jeziku

 2012

iro-publikacije-vaznost_medjunarodne_mobilnost-11

Važnost međunarodne mobilnosti studenata

Thomas Farnell

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2012

iro-publikacije-Jednake-prilike-u-obrazovanju-u-globalnoj-perspektivi-10

Jednake prilike u obrazovanju u globalnoj perspektivi

Thomas Farnell

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2011

iro-publikacije-socijalna-ekonomska-slika-studentskog-zivota-u-Hrvatskoj-09

Socijalna i ekonomska slika studentskog života u Hrvatskoj

Nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT za Hrvatsku

Thomas Farnell, Karin Doolan, Teo Matković, Mirna Cvitan

dostupno i na engleskom jeziku

 2010

iro-publikacije-modeli-financiranja-visokog-obrazovanja-08

Modeli financiranja visokog obrazovanja

primjeri prakse u devet zemalja Europske unije

Danijela Dolenec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2010

iro-publikacije-model_financiranja_visokog_obrazovanja_u_hrvatskoj-07

Model financiranja visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Danijela Dolenec

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2010

iro-publikacije-izmjena-dopuna-porezu-dohodak-06

Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak u svrhu stvaranja poticajnog okvira

za dodjelu stipendija na svim razinama školovanja i studija u tuzemstvu i inozemstvu

Zgombić & Partneri

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2009

iro-publikacije-policy-preporuke-05

Policy preporuke za povećanje jednakog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Thomas Farnell (ur.)

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2008

iro-publikacije-mobil_prirucnik_HR-03

Povećanje mobilnosti hrvatske akademske zajednice: ulazak Hrvatske u program Erasmus

Ninoslav Šćukanec (ur.) Thomas Fernell (ur.)

dostupno i na engleskom jeziku

 2006

iro-publikacije-IRO_CAREER_prirucnik_HR_2006-03

Službe za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima

Ninoslav Šćukanec (ur.), Thomas Farnell (ur.)

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2006

iro-publikacije-zapisnik-simpozija-02

Uloga ljudskog prava na obrazovanje u demokratizaciji visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Slobodan Uzelac, Smiljana Leinert Novosel, Vedrana Spajić-Vrkaš, Ante Bajo

dostupno samo na hrvatskom jeziku

 2005

iro-publikacije-uloga-stipendija-01

Stipendije.info: uloga stipendija u povećanju akademske mobilnosti

Ninoslav Šćukanec (ur.), Thomas Farnell (ur.)

dostupno samo na hrvatskom jeziku