SHEFCE

Upravljanje visokim obrazovanjem za društveni angažman

 

Steering Higher Education for Community Engagement (SHEFCE)

PERIOD PROVEDBE:

09/2020-08/2023

ULOGA IRO-a:

Nositelj

PROJEKTNA WEB STRANICA:

www.shefce.eu

TEMATSKO PODRUČJE:

Društveni angažman visokih učilišta

UKUPNA VRIJEDNOST:

360.645,00 EUR

IZVOR FINANCIRANJA:

Europska komisija, Erasmus+ Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

OPIS PROJEKTA:

Sve su veći zahtjevi za otvaranjem sveučilišta društvu i pokazivanjem društvenog utjecaja. Društveni angažman ključni je preduvjet za društveni učinak te se odnosi na partnerstva između sveučilišta i njihovih vanjskih zajednica što uključuje javni i poslovni sektor te sektor civilnog društva radi rješavanja društvenih problema. Međutim, sveučilišta koja žele postati više društveno angažirana, nemaju metode i alate potrebne za to. Kreatorima politika nedostaje jasne definicija društvenog angažmana, a zajednicama koje žele partnerstvo sa sveučilištima otežano je pristupanje istima.

Dugoročni je cilj projekta Steering Higher Education for Community Engagement (SCHEFCE) pridonijeti povećanju društvenog angažmana europskih sveučilišta u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicama/samoupravama za rješavanje društvenih izazova. Specifični je cilj projekta izgradnja kapaciteta sveučilišta, kreatora politika i dionika u Europi za uključivane zajednice/društva u visoko obrazovanje

GLAVNI CILJ:

Projekt SHEFCE proizvesti će četiri intelektualna rezultata:

  1. Sveučilišno akcijsko planiranje za društveni angažman
  2. Preporuke politike za podršku na razini sustava za društveni angažman u visokom obrazovanju
  3. Europska internetska platforma za društveni angažman u visokom obrazovanju
  4. Pilotiranje/pilot projekt europske X karte društvenog angažmana i angažmana sveučilišta

SPECIFIČNI CILJEVI:

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE: