Hrvatska u EU – mogućnosti za učenike i studente

Hrvatska u EU – mogućnosti za učenike i studente

Hrvatska u EU – mogućnosti za učenike i studente

Period provedbe:
09/2012 – 02/2013

Uloga IRO-a:
Nositelj

Tematsko područje:

Internacionalizacija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

20.000,00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Grad Zagreb

OPIS PROJEKTA:

S obzirom na pristupanje Hrvatske EU u srpnju 2013. otvorile su se nove mogućnosti za obrazovanje mladih. Shodno tome, IRO je kao cilj ovog projekta imao o postojećim i novim mogućnostima informirati dvije skupine mladih:
– učenike srednjih strukovnih škola i
– studente stručnih studija.
Navedene skupine nemaju dovoljno strukturiranih informacija za donošenje informirane odluke o svojem budućem obrazovanju i osposobljavanju, a o tome izravno ovisi njihova zapošljivost. Informiraju se uglavnom preko mrežnih stranica obrazovnih ustanova na kojima je mladoj osobi ponekad teško razlikovati važne informacije od onih manje važnih te steći opći uvid kao i dobiti odgovore na svoja konkretna pitanja.

GLAVNI CILJ:

Opći cilj projekta bio je podići razinu informiranosti u dvije ciljne skupine mladih Grada Zagreba (učenika srednjih strukovnih škola i studenata stručnih studija) o mogućnostima za učenje kroz mobilnost u okviru obrazovnih programa, stručne prakse ili volontiranja u Europskoj uniji. Predstavljene su mogućnosti koje su već otvorene državljanima RH kao i nove mogućnosti s obzirom na očekivano hrvatsko pristupanje Europskoj uniji u srpnju 2013.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • organizacija osam tribina (četiri u srednjim strukovnim školama i četiri na visokim učilištima koja izvode stručne studije).
  • tiskanje informativnog letka „Želiš studirati u Europi?“ o obrazovnim mogućnostima za učenike i studente koji će podići razinu informiranosti ciljnih skupina projekta.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • održano je 8 tribina za učenike i studente na temu obrazovnih mogućnosti koje se otvaraju hrvatskim pristupanjem EU
  • ukupan broj sudionika na tribinama bio je 286
  • učenici i studenti su dobili strukturirane informacije kako bi mogli donijeti informiranu odluku o svojem budućem obrazovanju i osposobljavanju kao budući državljani EU
  • podignuta je razina informiranosti i svijesti kod učenika i studenata da sudjelovanje u predstavljenim programima povećava zapošljivost osoba s kvalifikacijama srednjih strukovnih škola i stručnih studija što je važno za srednjoročno razvijanje ljudskih potencijala Grada Zagreba
  • ostvarena je izvrsna vidljivost projekta među korisnicima i u javnosti

DONATORI: