Mreža Eurydice objavila je publikaciju National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19

Mreža Eurydice objavila je publikaciju National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19

U novom izdanju navedene publikacije možete pronaći odgovore na pitanja o tome u kojim državama studenti mogu studirati bez plaćanja školarine, u kojim je državama iznos školarina najviši, a u kojim najniži te koje sve oblike izravne i neizravne financijske potpore studenti mogu dobiti tijekom perioda studiranja.

Publikacija je podijeljena u dva veća tematska dijela od kojih je prvi dio posvećen komparativnoj analizi, dok se drugi dio odnosi na prikaz nacionalnih podataka. U nacionalnim su podacima  su za pojedinačne države navedene ključne informacije vezane uz školarine i sustav potpore. Komparativni dio publikacije usmjeren je prvenstveno na školarine i oblike potpore za redovite studente na preddiplomskoj razini, no istaknute su i razlike prema razini studija i prema tipovima studenata (redoviti i izvanredni te domaći i međunarodni studenti). U publikaciji su dostupne i detaljnije informacije o rasponu iznosa školarina za studente kao i o prosječnom iznosu stipendija. Informacije objavljene u publikaciji dostupne su za 28 država članica Europske unije te za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju, Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju i Tursku.

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19

Dostupno na: mobilnost.hr