Održan treći sastanak Radne skupine projekta EDUpolicy LAB

Održan treći sastanak Radne skupine projekta EDUpolicy LAB

INSTITUT ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA VODI ESF PROJEKT O DRUŠTVENO KORISNOM UČENJU

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) nositelj je projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) pod nazivom „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“. Riječ je o projektu koji je usmjeren na unaprjeđenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju problema obrazovne integracije socijalno isključenih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama.

U utorak 16. travnja 2019. u Institutu za razvoj obrazovanja u okviru projekta „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“, financiranom iz Europskog socijalnog fonda, održan je treći sastanak Radne skupine za izradu EDUpolicy LAB programa društveno korisnog učenja.
Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima iz Instituta za razvoj obrazovanja, s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku i s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: Emina Berbić Kolar, Pavao Nujić (umjesto Damira Matanovića), Igor Ilić, Ivan Tomasić, Marta Mileusnić, Ksenija Zec, Lovorka Brajković, Ana Depope, Jasenka Begić, Maša Pauković, Nina Vranešević Marinić.

Voditeljica projekta Jasenka Begić izvijestila je članove tima o uspješno završenom Projektnom elementu 1. Formiranje Radne skupine za izradu EDUpolicy LAB programa te ovim sastankom završava i rad na Projektnom elementu 2. Izrada EDUpolicy LAB programa. Voditeljica projekta predstavila je odabrane teme za pojedinačne studentske timove. Zaključeno je da studenti uspješno provode svoje DKU projekte i definirane aktivnosti te da pokazuju snažan entuzijazam, volju i motivaciju za uspješnim izvršavanjem svojih DKU projekata.

S obzirom da je jedan od glavnih rezultata projekta integriran program DKU-a u 4 postojeća silabusa na 2 partnerska visoka učilišta, a koji će se početi provoditi od akademske godine 2019/2020, projektni su partneri predstavili svoje prijedloge. Profesorica Lovorka Brajković (HR STUD) predstavila je kolegij pod nazivom Razvojna psihologija, a koji se izvodi u drugom semestru prve godine diplomskog studija Psihologije. Profesorica Emina Berbić Kolar (FOOZOS) predstavila je 3 revidirana kolegija koji će metodu DKU-a primjenjivati od akademske godine 2019/2020. Riječ je o kolegijima Hrvatska jezična kulturna baština, Zavičajni idiom te Zavičajna povijest. Predloženi silabusi uskoro će biti objavljeni na web stranici Projekta, kao i u budućem Vodiču za društveno korisno učenje.

Raspravljalo se i o predstojećim aktivnostima u Projektu, održavanju webinara na temu osmišljavanja društvenih inovacija, koji će se održati početkom lipnja, te izrada Vodiča za pokretanje programa društveno korisnog učenja ‎namijenjenoga osoblju visokih učilišta.

Projektni su partneri izrazili zadovoljstvo vezano za napretkom projekta te se jednoglasno složili s načinom vođenja projekta.

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojima se rješava konkretan društveni problem, bez obzira na područje djelovanja. Ako želite doznati više o metodi ili projektu EDUpolicy LAB, pozivamo vas da posjetite službenu stranicu www.edupolicylab.com ili se pak povežete s projektnim konzorcijem putem Facebook stranice.