VIRTUS: Virtual Academic Information Service: Scholarships.info

VIRTUS: Virtual Academic Information Service: Scholarships.info

Virtual Academic Information Service: Scholarships.info

Period provedbe:
07/2004 – 10/2005

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Financiranje visokog obrazovanja
Socijalna dimenzija
Internacionalizacija i akademska mobilnost

UKUPNA VRIJEDNOST

88,381.72 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

TEMPUS SCM Programme

OPIS PROJEKTA:

U skladu sa temeljnim ciljem, glavni rezultat projekta “VIRTUS” jest uspostavljanje jedinstvenog informacijskog servisa u vidu nacionalnog internetskog portala www.stipendije.info koji na jednom mjestu sadrži informacije o programima stipendiranja dostupnima hrvatskim građanima.
Drugi veliki rezultat projekta “VIRTUS” bila je međunarodna konferencija “Scholarships.info: The Role of Scholarships In Raising Academic Mobility” (“Stipendije.info: Uloga stipendija u povećanju akademske mobilnosti”), koja se održala na Sveučilištu u Osijeku 29. i 30. rujna 2005. na kojoj je predstavljen i promoviran internetski portal www.stipendije.info.

GLAVNI CILJ:

Temeljni cilj projekta “VIRTUS” jest promicati važnost stipendija kao čimbenika koji doprinosi povećanju akademske mobilnosti i demokratizaciji visokog obrazovanja.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Uspostava web stranice stipendije.info
  • Međunarodna konferencija “Scholarships.info: The Role of Scholarships In Raising Academic Mobility”

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

Uspostavljen jedinstveni informacijski servis o stipendijama u vidu nacionalnog internetskog portala www.stipendije.info

PUBLIKACIJE:

Stipendije.info: uloga stipendija u povećanju akademske mobilnosti, 2005.

1. IRO_Zbornik_radova_2005

DONATORI: