Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor IRO-a

Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor IRO-a

Ninoslav Šćukanec Schmidt osnovao je Institut za razvoj obrazovanja u Zagrebu u Hrvatskoj u kojem obavlja funkciju izvršnog direktora od 1999. Svoju profesionalnu karijeru posvetio je razvoju politika visokog obrazovanja. Njegova glavna područja ekspertize odnose se na strateško upravljanje sustavom i institucijama visokog obrazovanja, financiranje visokog obrazovanja, socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, osiguravanje kvalitete u obrazovanju te na razvoj kvalifikacijskih okvira.

Trenutno supredsjeda Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja pri Skupini za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group) čiji je cilj proizvesti u periodu 2018.-2020. novi strateški dokument „Načela i smjernice za razvoj socijalne dimenzije“ koji bi trebao pomoći 48 zemalja članica Europskog prostora visokog obrazovanja u unapređivanju politike socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Imenovan u Savjetodavnu skupinu sa strane hrvatskog Ministarstva znanosti i obrazovanja kao predstavnik Hrvatske. Član je mreže European Expert Network on Economics of Education koja okuplja vodeće europske stručnjake na području obrazovanja i savjetuje Europsku komisiju. U Hrvatskoj je član Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te član Nacionalne skupine za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. U periodu 2010.-2019. bio je član Akreditacijskog savjeta hrvatske Agencije za znanost i visoko obrazovanje i član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

Angažiran je kao savjetnik i stručnjak u uglednim međunarodnim organizacijama kao što su Svjetska banka i Europska komisija, različitim vladinim tijelima, visokim učilištima i stručnim organizacijama važnim ne samo za reformu i razvoj visokog obrazovanja, već i za razvoj društva i gospodarstva. Autor je i urednik brojnih stručnih i znanstvenih publikacija važnih za razvoj politika visokog obrazovanja.