Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor IRO-a

Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor IRO-a

Ninoslav Šćukanec Schmidt osnovao je Institut za razvoj obrazovanja u Zagrebu u Hrvatskoj u kojem obavlja funkciju izvršnog direktora od 1999. godine. Svoju profesionalnu karijeru posvetio je razvoju politika visokog obrazovanja. Njegova glavna područja ekspertize odnose se na strateško upravljanje sustavom i institucijama visokog obrazovanja, financiranje visokog obrazovanja, socijalnu dimenziju i društveni angažman u visokom obrazovanju, osiguravanje kvalitete u obrazovanju te na razvoj kvalifikacijskih okvira.

U razdoblju 2021.-2024. supredsjeda paneuropskom Radnom skupinom za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja koja obuhvaća 27 država članica i 5 konzultativnih članica pri Skupini za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group). Od 2018.-2021. uspješno je supredsjedao ranijom Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja pri Skupini za praćenje Bolonjskog procesa koja je proizvela novi strateški međunarodni dokument „Načela i smjernice za razvoj socijalne dimenzije“, koji bi trebao pomoći 49 zemalja članica Europskog prostora visokog obrazovanja u unapređivanju politike socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Imenovan u Savjetodavnu skupinu sa strane hrvatskog Ministarstva znanosti i obrazovanja kao predstavnik Hrvatske. Član je mreže European Expert Network on Economics of Education koja okuplja vodeće europske stručnjake na području obrazovanja i savjetuje Europsku komisiju.

U Hrvatskoj je u razdoblju 2010.-2019. bio član Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje te od 2013.-2021. član Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Također, bio je član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (2014.-2019.) i član Nacionalne skupine za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (2015.-2021.).

Angažiran je kao savjetnik i stručnjak u uglednim međunarodnim organizacijama, kao što su Svjetska banka i Europska komisija, u različitim vladinim tijelima, visokim učilištima i stručnim organizacijama važnim ne samo za reformu i razvoj visokog obrazovanja, već i za razvoj društva i gospodarstva. Autor je i urednik brojnih stručnih i znanstvenih publikacija važnih za razvoj politika visokog obrazovanja.