EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

Period provedbe:
03/2018 – 03/2020

Uloga IRO-a:
Nositelj

Projektna web stranica:
www.edupolicylab.com 

Tematska područja:

  • Socijalna dimenzija visokog obrazovanja
  • Društveni angažman visokih učilišta

UKUPNA VRIJEDNOST

1.179.733,32 HRK

 

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

 

OPIS PROJEKTA:

Središnji problem koji će se riješiti ovim projektom tiče se, s jedne strane, nedovoljne uključenosti mladih u rješavanje problema lokalne zajednice, a s druge strane nedostatka dugoročnih i održivih partnerstava između visokoobrazovnih ustanova (VU) i organizacija civilnog društva (OCD). Takva partnerstva trebala bi pridonijeti ostvarenju „civilne“ misije sveučilišta, čime bi se doprinijelo razvijanju društvene odgovornosti studenata i ostalih članova akademske zajednice u rješavanju konkretnih društvenih problema. Stoga će kroz razvoj i pilotiranje DKU programa EDUpolicy LAB usmjerenog na socijalno isključene skupine u obrazovanju, studenti partnerskih VU biti osposobljeni za osmišljavanje društvenih inovacija u području obrazovne integracije određenih socijalno isključenih skupina te za provođenje javne zagovaračke kampanje za implementaciju tih inovacija prema donositeljima odluka. Ujedno, nastavnicima s partnerskih VU bit će omogućeno profesionalno usavršavanje u svrhu primjene nove nastavne metode društveno korisnog učenja usmjerene na socijalno isključene skupine u obrazovanju, kojom će se modernizirati i unaprijediti kvaliteta nastave te povećati interes  studenata/ica za aktualne probleme u lokalnoj zajednici.

Dodatno, kroz provedbu projekta partnerske OCD će u suradnji s partnerskim VU razviti svoje kapacitete za provedbu programa DKU, kao i teorijska znanja vezana za praćenje, analizu i zagovaranje obrazovnih politika s posebnim naglaskom na one koje se tiču socijalno isključenih skupina u obrazovnom sustavu. U konačnici, provedbom projekta ključni dionici će se povezati s ciljem stvaranja aktivne mreže studenata, stručnjaka i volontera za osnaživanje građanske i akademske inicijative u rješavanju društvenih problema socijalno isključenih skupina u obrazovanju u lokalnoj zajednici.

Novosti i više o detalja o radu projektnog konzorcija doznajte na službenoj stranici projekta

GLAVNI CILJ:

Povećati broj društveno aktivnih studenata/ica s razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice kroz razvoj i provedbu održivog programa društvenog učenja (DKU) usmjerenog na socijalno isključene skupine u obrazovanju.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Uspostaviti održivi program „EDUpolicy LAB“ na 2 visokoobrazovne ustanove te podići kapacitete 2 partnerskevisokoobrazovne ustanove za pokretanje vlastitih programa društveno korisnog učenja (DKU)
  • Osnažiti stručne kapacitete 20 organizacija civilnog društva za provedbu programa društveno korisnog učenja
  • Osposobiti 35 studenata/ica za osmišljavanje društvenih inovacija u području obrazovne integracije socijalno isključenih skupina

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • 35 studenata Hrvatskih studija i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti koji će kao budući učitelji i odgajatelji steći kompetencije za direktan rad s učenicima i studentima iz socijalno isključenih skupina te i sami u svom budućem radu biti u mogućnosti primjenjivati metode društveno korisnog učenja
  • 50 nastavnika partnerskih visokih učilišta osposobljeno  za razvoj i provedbu programa DKU usmjerenog na socijalno isključene skupine te integraciju istog u svoje kolegije
  • 30 predstavnika organizacija civilnog društva  koji će biti osnaženi za uspostavu održivih partnerstava s VU, koji će podići svoje stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete te koji će biti osposobljeni za razvoj i provedbu programa DKU
  • Izrađen i pilotiran program DKU na temu obrazovne integracije socijalno isključenih skupina
  • Program DKU integriran u 4 silabusa na 2 partnerska visoka učilišta

FOTOGALERIJA

DONATORI