Sveučilište u Rijeci promoviralo 61 doktora znanosti: Pogađate, među njima je opet više žena

Sveučilište u Rijeci promoviralo 61 doktora znanosti: Pogađate, među njima je opet više žena

S obzirom da godinama u Hrvatskoj dame prednjače po broju stečenih doktorata, a drugačije nije bilo ni na spomenutom uzorku u Rijeci, malo smo se u naslovu poigrali tim detaljom.

Kada je riječ o jučerašnjoj promociji u Rijeci, najviše novih doktorica i doktora znanosti, svoju je titulu steklo na Medicinskom fakultetu odnosno njih čak 20. Drugi je u tom smislu bio Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na kojemu je titulu doktora steklo 11 pojedinaca, dok je na trećem bio Ekonomski fakultet s osam novih doktora znanosti.Prema podacima DZS-a za zadnjih pet godina, žene su dominirale u pogledu broja doktorata. Baš nedavno smo vas izvijestili o podacima za 2017., kada je doktoriralo ukupno 716 osoba, od kojih su 397 (55.44%) njih bile žene.

Prilikom promocije, riječka rektorica Snježana Prijić Samaržija promoviranima se obratila prigodnim govorom:

Obranom disertacija, današnjom promocijom i polaganjem prisege pridružujete se uglednoj zajednici znanstvenika i istraživača Sveučilišta u Rijeci. Hvala vam u ime Sveučilišta na radoznalosti, intelektualnoj savjesnosti, entuzijazmu, upornosti, ustrajnosti… Hvala vašim obiteljima i prijateljima, hvala vašim mentorima. Pred Vama je težak i zahtjevan, ali istovremeno i plemenit put znanstvenika i nastavnika. Ne smijemo si dopustiti da ni na trenutak relativiziramo znanstvena postignuća i važnost znanosti, jer znanstvene istine ostaju istinitima.

Od vas očekujemo mnogo. Znanstvena produkcija u Hrvatskoj preniska je i zato trebamo razvijati stimulativnu i pravednu instituciju koja brine za opće dobro. Ohrabrujem vas da ne prihvatite ništa manje od najboljeg. Da ne prihvaćate da se ništa ne može; da razumijete da kvaliteta nije birokracija i administracija, da meritokracija nije kompetcija, da solidarnost nije staromodna, da otvorenost nije patetična i da izvrsnost ne treba publiku, već da je osobna i institucionalna privilegija. Neka sjeme ružmarina – simbola mudrosti koje vam danas prigodno uručujemo uz diplome, bude znak naše velike nade koje polažemo u vas.

Godina je ovo u kojoj slavimo 45 godina postojanja Sveučilišta u Rijeci i 385 godina dugu tradiciju visokog obrazovanja u Rijeci. Kao Sveučilište koje baštini stoljetnu tradiciju europski prepoznatog isusovačkog obrazovanja u Rijeci želimo kontinuirano djelovati u skladu s motom isusovaca – semper magis, uvijek više.

Datum objave: 15.05.2018

Izvor: srednja.hr