Državne stipendije

Državne stipendije

Državna stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih rata od najmanje 1200 kuna do 15. u mjesecu

Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije. Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

  • D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona
  • E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa
  • P – studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

 

Cilj državnih stipendija je osiguranje jednake dostupnosti visokog obrazovanja kroz povećanje izravnih financijskih potpora redovitim studentima. S obzirom na ovaj cilj, državne stipendije dodjeljuju se ciljnoj skupini redovitih studenata slabijega socio-ekonomskog statusa te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije. Sredstva za stipendiranje redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija, studenata s invaliditetom i studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za svaku novu kalendarsku godinu. Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu državne stipendije raspisuje ministar do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu. Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije.

 

Dostupno na: https://gov.hr/moja-uprava/obrazovanje/visoko-obrazovanje/studentske-stipendije/drzavne-stipendije/243