Vremenska crta: što se događa u projektu EDUpolicy LAB?

Vremenska crta: što se događa u projektu EDUpolicy LAB?

U 2018. godini završena je prva faza projekta u kojem se formirala stručna radna skupina, educirali su se njeni članovi te izradio EDUpolicy LAB program.

U veljači 2019. započinje druga faza projekta, odnosno pilot provedba EDUpolicy LAB programa koja će se ostvariti u tri faze:

1. Edukacijski modul studenata osmišljen je kao četverodnevna radionica s 35 studenata koji sudjeluju u projektu, od 22. do 25. veljače 2019. u Tomislavovom domu na Sljemenu

2. Praktični modul – obrazovno informiranje i savjetovanje te webinar.

3. Uključivanje studenata u izravne aktivnosti Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) i Volonterskog centra Slavonski Brod (VSCB)


Planirane aktivnosti u 2019. su:

  • travanj – izdavanje 4 nova silabusa društveno korisnog učenja (DKU)
  • lipanj – održavanje webinara na temu osmišljavanja društvenih inovacija
  • rujan – objava Vodiča za pokretanje programa DKU
  • prosinac – DKU informativni dani u Zagrebu i Osijeku

 

U veljači 2020. održat će se završna konferencija koja predstavlja i završetak projekta na kojoj će se predstaviti svi projektni rezultati. Na vremenskoj crti je prikazan slijed ključnih aktivnosti tijekom provedbe:

 

Preuzeto s www.edupolicylab.com, 20.2.2019.