HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA objavljuje NATJEČAJ za obavljanje studentske stručne prakse u 2019. godini

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA objavljuje NATJEČAJ za obavljanje studentske stručne prakse u 2019. godini

HANFA je dana 13. lipnja 2019. objavila natječaj za primanje studenata na stručnu praksu u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Planirano je trajanje stručne prakse od dva do četiri tjedna, u razdoblju od srpnja do rujna 2019. godine. Duljina trajanja studentske stručne prakse ovisit će o broju i mogućnostima prijavljenih studenata, kao i o potrebama poslovnih sektora, odnosno ureda koji primaju studente na praksu. Natječaj je dostupan na našoj internetskoj stranici putem sljedeće poveznice https://www.hanfa.hr/karijere/studentska-praksa/natječaj/ ,

Prijave će se zaprimati do 27. lipnja 2019. godine.