University World News objavio članak Ninoslava Šćukaneca Schmidta o lokalnoj misiji visokih učilišta

University World News objavio članak Ninoslava Šćukaneca Schmidta o lokalnoj misiji visokih učilišta

Ugledni University World News objavio članak našeg Ninoslava Šćukaneca Schmidta o lokalnoj misiji visokih učilišta.

Članak govori o potrebi stvaranja Europskog okvira za lokalnu misiju visokih učilišta koji bi trebao pomoći visokim učilištima u institucionalizaciji suradnje između lokalnih zajednica i visokih učilišta.

Više informacija na https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202004211448457