Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

PERIOD PROVEDBE:

10/2020 – 10/2023

ULOGA IRO-a:

Nositelj projekta

PROJEKTNA WEB STRANICA:

www.obrazovanjezasve.hr

TEMATSKO PODRUČJE:

Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

UKUPNA VRIJEDNOST:

3.542.852,64 HRK

IZVOR FINANCIRANJA:

Europski socijalni fond

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Vanjski suradnici: Anka Kekez Koštro, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu / Sanja Brajković, Pučko otvoreno učilište Korak po korak / Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

OPIS PROJEKTA:

Projekt „Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) pridonijet će rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje.

GLAVNI CILJ:

Oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

SPECIFIČNI CILJEVI:

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

PUBLIKACIJE:

  1. Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava, 2022. – publikacija
  2. Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava, 2022. – sažetak
TEMCO_naslovna
TEMCO_naslovna_sažetak