Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

PERIOD PROVEDBE:

10/2020 – 10/2023

ULOGA IRO-a:

Nositelj projekta

PROJEKTNA WEB STRANICA:

www.obrazovanjezasve.hr

TEMATSKO PODRUČJE:

Obrazovne nejednakosti

UKUPNA VRIJEDNOST:

3.542.852,64 HRK

470.217,35 EUR

IZVOR FINANCIRANJA:

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Projekt „Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) pridonijet će rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje.

GLAVNI CILJ:

Oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 1. Oformiti inovativnu tematsku mrežu za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima radi umrežavanja i jačanja kapaciteta barem 12 udruga i 3 druge ustanove za učinkovitiji rad na zagovaranju javnih politika u cijeloj vertikali obrazovnog sustava
 2. Provesti 4 znanstvena istraživanja u suradnji znanstvene zajednice i udruga o dimenzijama obrazovnih nejednakosti na razini predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih
 3. Održati 6 strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka (na nacionalnoj i lokaloj razini), obrazovnim ustanovama i korisnicima obrazovnog sustava radi utvrđivanja društvenih potreba, raspravljanja rezultata istraživanja i zagovaranja preporuka za obrazovnu politiku

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

Rezultati:

 • Pokrenuta mreža s 23 institucionalne članice te s više od 60 uključenih stručnjaka
 • Provedeno 6 fokus-grupa o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj s 44 dionika sustava obrazovanja
 • Provedeno 6 istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svakoj razini obrazovanja, obuhvaćajući više od 2.500 anketiranih sudionika i više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua.
 • Objavljeno 14 radova o rezultatima istraživanja kao znanstveni članci, stručni poglavlja u monografiji, i poglavlja u posebnoj projektnoj publikaciji.
 • Objavljeno 6 analiza i preporuka za javne politike za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovnog sustava te 6 analiza društvenog utjecaja predloženih preporuka
 • Organizirano 9 okruglih stolova Mreže i 7 sastanaka s dionicima za predstavljanje rezultata istraživanja te za konzultacije o predloženim preporukama

 

Ishodi:

 • Uspostavljena suradnja između organizacija civilnog društva, znanstvenih ustanova i obrazovnih ustanova uključenih u Mrežu
 • Uspostavljen strukturirani dijalog o obrazovnim nejednakostima i s čak 270 dionika sustava obrazovanja, uključujući s predstavnicima ministarstava, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga.
 • Povećana javna vidljivost teme obrazovnih nejednakosti putem medijskih objava o radu Mreže (4 televizijska priloga, 4 radio priloga i više od 50 web članaka)
 • Postignut utjecaj na javne politike (1): prihvaćeno 24 od 26 prijedloga Mreže za izmjene i dopune Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, radi jačanja pravičnosti i uključivosti sustava obrazovanja
 • Postignut utjecaj na javne politike (2): prihvaćen prijedlog da se uvrsti cilj vezan uz jačanje društvenog angažmana visokih učilištima, s posebnim naglaskom na jačanje različitosti, pravičnosti i uključivosti u Uredbu o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj.

PUBLIKACIJE:

Analize i preporuke:

 1. Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava, 2022. – publikacija
 2. Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava, 2022. – sažetak
 3. Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovanja u Hrvatskoj: sažetak preporuka za javne politike
 4. Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja u Hrvatskoj: analiza i preporuke za javne politike
 5. Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovanja odraslih u Hrvatskoj: analiza i preporuke za javne politike
 6. Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti srednjoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj: analiza i preporuke za javne politike
 7. Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj: analiza i preporuke za javne politike
 8. Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj: analiza i preporuke za javne politike
 9. Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja

 

Znanstvene publikacije:

Dostupni na poveznici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objavljeni-clanci-mreze-u-znanstvenim-casopisima/

 

Analize društvenog utjecaja:

Dostupne na poveznici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objavljene-smjernice-za-razvoj-javnih-politika/

TEMCO_naslovna
TEMCO_naslovna_sažetak
SAŽETAK
VO
ODR
SŠ
OŠ
RPOO