NEXUS: ‎PromotiNg thE neXus of migrants throUgh active citizenship

NEXUS: ‎PromotiNg thE neXus of migrants throUgh active citizenship

PERIOD PROVEDBE:

09/2019 – 08/2022

ULOGA IRO-a:

Partner

PROJEKTNA WEB STRANICA:

https://nexus4civics.eu/

TEMATSKO PODRUČJE:

Strateška partnerstva u viskom obrazovanju

UKUPNA VRIJEDNOST:

3.325.204,35 HRK

IZVOR FINANCIRANJA:

Europska komisija // Erasmus+ // Key Action 2 // Strategic Partnerships in Higher Education

OPIS PROJEKTA:

NEXUS će istražiti vezu između digitalno dostupnih participativnih alata i demokracije, uključujući dimenzije poput zahtjeva građana, državne vlasti, kolektivne akcije i mobilizacije te kulture. Temeljen na ideji da mnoge mogućnosti za svrhovitu građansku edukaciju egzistiraju u online okruženju NEXUS koristi tehnologije koje su poznate i privlačne digitalnim korisnicima. Analizirat će se mogućnosti i izazovi koji proizlaze iz digitalne transformacije politika u specifičnom kontekstu studentskog tijela i rastućoj populaciji studenata s migracijskim podrijetlom.

Kako bi se poboljšali procesi građanskog angažmana među studentima, nastavnici trebaju biti osviješteni o postojećim i dostupnim digitalnim alatima za demokratsko sudjelovanje. Također, trebaju znati kako ih koristiti i koji cilj s njima mogu postići. Pristup projekta Nexus zagovara interaktivne, umrežene aktivnosti koje se često komuniciraju putem medija koji se diseminiraju na online mrežama.

NEXUS je projekt strateškog partnerstva u visokom obrazovanju koji primjenjuje inovativne pristupe u promicanju mreža migranata kroz aktivno građanstvo.

GLAVNI CILJ:

Cilj projekta NEXUS je osnažiti studente (s posebnim naglaskom na studente migrante) da uživaju svoja prava, zauzimaju se za vrijednosti ljudskih prava i pridonesu na pozitivan način društvu i globalnoj zajednici. To će se ostvariti uvođenjem građanskog obrazovanja kroz četiri glavna stupa intervencije, što će rezultirati povećanim sudjelovanjem studenata u društvenom životu njihovih zajednica.

GLAVNI REZULTATI:

Glavni rezultati projekta su:

PUBLIKACIJE:

Community Engagement and Service Learning Guidelines for Higher Education, 2022.