Sveučilište u Rijeci

Povijest riječkog visokog školstva započela je u 17. stoljeću, a osnutkom Sveučilišta u Rijeci 1973. godine višestoljetna tradicija visokoga školstva dobiva svoj formalni ustroj. Sveučilište u Rijeci danas je suvremeno europsko sveučilište koje u svojem  sastavu ima dvanaest fakulteta, jednu akademiju, četiri odjela, dva sveučilišna studija, Sveučilišnu knjižnicu, Studentski centar, Zakladu Sveučilišta te niz centara i zajedničkih službi. Sveučilište danas ima oko 17.000 studenata, preko 2.000 djelatnika, a u 90.000 m2 korisne površine Kampusa do sada je  uloženo preko 137 milijuna eura. Sveučilište u Rijeci je istraživačko i znanstveno-obrazovno sveučilište odgovorno za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada Rijeke i regije.

Riječko je sveučilište društveno odgovorno i otvoreno sveučilište – otvoreno stranim studentima, nastavnome osoblju, istraživačima, ali i suvremenim trendovima u visokome školstvu. Naša vizija zacrtava ulazak Sveučilišta među 500 europskih sveučilišta, stoga se ono opredijelilo za dinamičan razvoj koji sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih i umjetničkih karijera te omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakog pojedinca.

Osiguravamo sustav obrazovanja i učenja u kojem se studenti nalaze u centru pažnje, zbog čega se sustav nastave i učenja kontinuirano nastoji unaprijediti, te nastojimo biti socijalno osjetljivo i prilagođeno potrebama svih članova zajednice. Stvaramo zajednicu čija je temeljna vrijednost povezanost studenata, profesora i ostalih zaposlenika. Samo takvo sveučilište može biti inovativno, kreativno, izvrsno, a istodobno solidarno i sigurno.

 

Dobro došli na naše Sveučilište!

 

Stipendije i potpore

Sveučilište u Rijeci razvilo je sustav stipendiranja i potpora studenata kao neodvojivi dio suvremenog visokoškolskog obrazovanja s ciljem povećanja pristupa mladih visokom obrazovanju, poboljšanja uspješnosti studiranja i znanstvenog istraživanja te potpore strateškim i razvojnim ciljevima Sveučilišta. U tu svrhu Sveučilište u Rijeci raspisuje natječaje  za stipendije i financijske pomoći na koje mogu konkurirati studenti preddiplomskih, integriranih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Uspješnim redovitim studentima svake se godine dodjeljuje 100 stipendija za izvrsnost, a kroz program Fonda „Aleksandar Abramov“ mogućnost stipendiranja i financijskih pomoći imaju redoviti i izvanredni studenti slabijeg socioekonomskoga statusa, studenti roditelji, studenti s invaliditetom i dr. S obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu koronavirusom, a u svrhu omogućavanja nesmetanog pristupa online nastavi, ove je akademske godine Sveučilište u Rijeci pružilo mogućnost studentima slabijeg socioekonomskog statusa posudbu tableta i internetskog priključka, a na temelju javnog poziva.

 

Međunarodna razmjena studenata

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od 2009./2010., a kroz dvanaest akademskih godina više od 1500 studenata i 500 članova osoblja Sveučilišta sudjelovalo je u programu. Sveučilište je od 2011. g., od kada je Hrvatska u potpunosti uključena u program, ugostilo više od 1400 dolaznih Erasmus studenata i 500 dolaznih članova osoblja.

Sveučilište u Rijeci sklopilo je 640 Erasmus ugovora o suradnji s visokoškolskim institucijama u Europi. Spomenutim ugovorima predviđeno je preko tisuću tristo slobodnih mjesta na inozemnim institucijama za studente Sveučilišta u Rijeci te isto toliko za strane Erasmus studente na Sveučilištu u Rijeci. Sveučilište dva puta godišnje organizira Erasmus natječaje za mobilnost studenata (studij i praksa) te nastavnog i nenastavnog osoblja (održavanje nastave i stručno usavršavanje).
Više informacija možete pronaći u sveučilišnoj brošuri International Student Guide namijenjenoj dolaznim Erasmus studentima te u brošuri International Student Guide for full degree study programs namijenjenoj stranim degree studentima.

 

Cjeloživotno obrazovanje

Pored kvalitetnoga mjesta za obrazovanje novih generacija ljudi i snažnoga centra znanja, riječko sveučilište razvija sustav cjeloživotnoga obrazovanja kojim nastoji osigurati bržu difuziju ideja i inovacija te na takav način osigurati širi društveni razvoj i podići ukupnu konkurentnost sjeverozapadne Hrvatske. Izgradnjom modernog Kampusa Sveučilišta u Rijeci snažno se unaprijedila sveučilišna nastava, znanstvena struktura i sveukupni uvjeti života i rada studenata i nastavnoga osoblja.

Na Sveučilištu u Rijeci programi cjeloživotnog obrazovanja akreditiraju se od 2010. godine. Do rujna 2020. akreditirano je 100 programa.

Tijekom prošle godine programe cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci  pohađalo je 951 polaznik na 36 aktivnih programa. Polaznici su ukupno stekli 708 ECTS-a.

Sveučilište u Rijeci cjeloživotno obrazovanje razvija i u znanstveno-edukacijskom centru u Palači Moise na Cresu.

 

Studentski kulturni centar

SKC Sveučilišta u Rijeci osnovan je krajem akademske godine 2012./2013. s ciljem stvaranja novog okvira za promišljanje kulturne produkcije i stvaranja kulturne politike posebno usmjerene na studentsku i mladu populaciju te na nezavisnu kulturnu scenu.

SKC u suradnji s udrugama civilnog sektora organizira vlastite kulturne projekate (glazbeni festival Impulse, Međunarodni studentski filmski festival STIFF, Međunarodnu smotru glumačkih akademija), te producira program Galerije SKC, a svake se godine putem natječaja daje i potpora studentskim projektima iz područja kulture i umjetnosti. SKC za svoje projekte često traži kreativne, poduzetne i vrijedne studentice i studente koji će postati dio njegovog produkcijsko-organizacijskog tima, posebice za festivale.

SKC također kroz 2019. i 2020. godinu pruža podršku Kampus kretivnom timu (KKT) odnosno Susjedstvu Kampus, koji je dio programskog pravca 27 susjedstava u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica Kulture. KKT okuplja sveučilišne profesore i studente, koji su zajedničkim snagama kreirali jedinstven program (dvadeset i osam interdisciplinarnih projekata) kojim uspostavljaju veze sa zajednicom i gradom. Dio programa je održano početkom ožujka 2020.

 

Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra

Od 2014. godine Ured za karijere je, uz Psihološko savjetovalište i Ured za studente s invaliditetom, sastavnica Sveučilišnog savjetovališnog centra (SSC) koji djeluje s ciljem pružanja različitih oblika besplatne stručne pomoći i podrške studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta.

Ured za karijere SSC-a namijenjen je pružanju usluga koje će studentima omogućiti upoznavanje s različitim mogućnostima profesionalnog razvoja te stjecanje znanja i vještina koje su im potrebne za uspjeh na radnim mjestima budućnosti i ostvarenje vlastitih profesionalnih potencijala. Razvoj vještina upravljanja karijerom te povećanje zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada ostvaruje se kontinuiranim provođenjem:

  • Savjetodavnih aktivnosti – individualno, grupno i online savjetovanje s ciljem pružanja podrške razvoju karijernog samopoimanja, postavljanju karijernih ciljeva, istraživanju karijernih mogućnosti te ostvarenju kontakata s potencijalnim poslodavcima;
  • Informativnih aktivnosti – pružanje informacija o tržištu rada, organizacija stručne prakse, organizacija događaja namijenjenih razmjeni iskustava alumnija i studenata;
  • Edukativnih aktivnosti – provođenje radionica, predavanja i organizacija tribina namijenjenih razvoju komunikacijskih vještina te vještina upravljanja karijerom;
  • Istraživačkih aktivnosti – sustavno praćenje poduzetničkih sklonosti i namjera te praćenje zapošljavanja bivših studenata Sveučilišta u Rijeci.

 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci je nestranačko, nepolitičko tijelo studenata Sveučilišta u Rijeci koje sudjeluje u tijelima uprave Sveučilišta, brine o provedbi i kvaliteti studijskih programa, pomaže studentskim udrugama i još mnogo toga.

Ako ste čuli za SDF, Student Day Festival, onda ste čuli za projekt Studentskog zbora, a ako niste, onda ste morali čuti za našu Sveučilišnu Brucošijadu ili RiBROO kamp za brucoše.

Skupština SZSUR sastavljena je od 16 predstavnika pojedinog studentskog zbora sastavnice Sveučilišta u Rijeci, predstavnika studenata pojedinih znanstvenih područja te voditelja ureda SZSUR i studenata imenovanih u Senat Sveučilišta u Rijeci.

Studentski zbor za pojedina područja djelovanja ima ustrojene urede i to: Ured studentskog pravobranitelja, Ured za udruge, Ured za kulturu i zabavu, Ured za studentski standard, Ured za međunarodnu suradnju, Ured za znanost, Ured za izdavaštvo i odnose s javnošću, Ured za potporu studentima s invaliditetom, IT ured i Ured za društvene aktivnosti.

Također na Sveučilištu djeluje i Studentski pravobranitelj kojeg na mandat od godine dana imenuje Skupština SZSUR, a kojemu se možete obratiti ako želite saznati koja su vaša prava i obveze ili pak smatrate da vam je neko od prava povrijeđeno.

Jednom godišnje SZSUR raspisuje i natječaj za financiranje studentskih programa, na koji pravo prijave imaju sve studentske organizacije Sveučilišta u Rijeci, grupe studenata kao i studenti pojedinci.

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je 2003. godine s ciljem prikupljanja sredstava i kontinuiranog ulaganja i dugoročnog planiranja razvoja Sveučilišta, ali i šire zajednice. Svrha Zaklade ogleda se i u promociji ideje zakladništva i filantropije, te povezivanja sveučilišne zajednice s lokalnom i regionalnom. Zaklada provodi natječajnu djelatnost putem koje podupire izdavačku djelatnost, studentske projekte i usavršavanja, organizaciju i sudjelovanje na znanstvenim skupovima, znanstveno – istraživačku djelatnosti studenata (fond SIZIF), nagrađuje uspješne primjere transfere znanja, te najzaslužnije umjetnike i znanstvenike.

Zaklada provodi i niz programa i projekata, okruglih stolova, foruma, radionica, humanitarnih i volonterskih akcija te javnih kampanja u području međusektorske suradnje, ravnopravnosti spolova, održivog razvoja, obrazovanja, mladih i filantropije. Projekt kojeg vrijedi istaknuti je Realizator – sveučilišno case study natjecanje koje nastoji približiti studentima izazove poslovnog sektora. Radeći na stvarnim poslovnim slučajevima, studenti dobivaju mogućnost prethodno stečeno znanje prenijeti u praksu te razviti konkretne vještine potrebne na tržištu rada.

 

Obavijesti:

Raspisan je natječaj za dodjelu “Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci” za kalendarsku godinu 2019.

Otvoren Fond SIZIF za znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata

Predbilježite se za MEMORI – igra pamćenja riječkih motiva

 

Sudjelovanje u YUFE (Young Universities for the Future of Europe) mreži sveučilišta

Mreža Mladih Sveučilišta za Budućnost Europe – Young Universities for the Future of Europe (YUFE) snažno je strateško partnerstvo deset mladih sveučilišta iz niza europskih država i četiri pridružena partnera koji zajednički rade na stvaranju prvog Europskog Sveučilišta. YUFE mreža time cilja na radikalno preoblikovanje europskog visokog obrazovanja kroz uspostavljanje modela mladog, usmjerenog na studente, neelitističkog, otvorenog i uključivog Europskog Sveučilišta. Jedinstven ekosustav koji će povezivati sveučilišta sa zajednicama, YUFE će biti temeljen na suradnji između visokoobrazovnih institucija i javnog i privatnog sektora te građana diljem Europe.

YUFE u ovoj fazi razvoja studentima nudi mogućnosti upisivanja kolegija svih partnerskih sveučilišta, sudjelovanje u nizu predavanja, radionica i edukacija te uključivanje u različite izvannastavne aktivnosti na partnerskim sveučilištima kao što su volontiranje, poduzetničke edukacije, studentski projekti rješavanja izazova lokalnih zajednica, studentske prakse i ostalo.

Više informacija o YUFE ponudi može se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci ili YUFE mreže.

Studijski programi

Akademija primijenjenih umjetnosti

Preddiplomski studiji

Likovna pedagogija
Primijenjena umjetnost
Grafički dizajn i vizualne komunikacije
Gluma i mediji

Diplomski studiji:

Likovna pedagogija
Primijenjena umjetnost
Medijske umjetnosti i prakse
Vizualne komunikacije i grafički dizajn
Gluma

 

Ekonomski fakultet

Preddiplomski studiji

Ekonomija (smjer Ekonomija razvoja)
Poslovna ekonomija (smjerovi: Poduzetništvo – klasična izvedba nastave i online), Menadžment, Financije i računovodstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje –izvedba nastave na hrv. i eng. jeziku)

Diplomski studiji:

Ekonomija (smjer Ekonomija razvoja)
Poslovna ekonomija (smjerovi: Poduzetništvo – klasična izvedba nastava i online), Menadžment, Financije i bankarstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje – izvedba nastave na hrv. i eng. jeziku

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Preddiplomski studiji

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (smjerovi: Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu) – studiji u Opatiji i Zaboku
Menadžment održivog razvoja

Diplomski studiji

Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu (smjerovi: Menadžment događaja i slobodnog vremena, Menadžment turističke destinacije)
Menadžment u hotelijerstvu (smjerovi: Strateški menadžment u hotelijerstvu, Poslovni menadžment u hotelijerstvu)
Održivi razvoj turizma
Turizam (izvanredni združeni studij)

Fakultet zdravstvenih studija

Preddiplomski stručni studiji

Sestrinstvo – studij u Rijeci i Karlovcu
Fizioterapija
Radiološka tehnologija
Primaljstvo

Diplomski studiji

Fizioterapija
Sestrinstvo – Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Sestrinstvo – Menadžment u sestrinstvu
Primaljstvo

Fakultet dentalne medicine

Integrirani studiji

Dentalna medicina (studij na hrvatskom i
engleskom jeziku)

Preddiplomski studiji

Dentalna higijena

Filozofski fakultet

Preddiplomski studiji

Hrvatski jezik i književnost
Psihologija
Pedagogija
Kulturologija
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)

Diplomski studiji:

Hrvatski jezik i književnost
Psihologija
Pedagogija
Kulturologija
Prevoditeljski studij
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Filozofija(dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Povijest i interpretacija baštine (dvopred.)Povijest umjetnosti (dvopredmetni) Pedagogija (dvopredmetni)

Građevinski fakultet

Preddiplomski studij Građevinarstvo
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Diplomski studij Građevinarstvo
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo

 

Medicinski fakultet

Integrirani studiji

Medicina (studij na hrvatskom i studij na engleskom jeziku)

Preddiplomski studiji

Sanitarno inženjerstvo
Medicinsko – laboratorijska dijagnostika

Diplomski studij

Sanitarno inženjerstvo

Pomorski fakultet

Preddiplomski studiji

Tehnologija i organizacija prometa
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Brodostrojarstvo
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Diplomski studij

Tehnologija i organizacija prometa
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Pravni fakultet

Integrirani studij

Pravo

Preddiplomski stručni studij

Upravni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

Javna uprava

Sveučilišni odjeli

Odjel za biotehnologiju

Preddiplomski studiji

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Diplomski studij

Istraživanje i razvoj lijekova
Biotehnologija u medicini
Medicinska kemija
Biotehnološka istraživanja znanosti o životu (studij na engleskom jeziku)

Odjel za fiziku

Preddiplomski studiji

Fizika

Diplomski studij

Fizika
Fizika i matematika
Fizika i filozofija
Fizika i informatika
Inženjerstvo i fizika materijala

Odjel za informatiku

Preddiplomski studiji

Informatika

Diplomski studij

Informatika (nastavnički smjer)
Informatika s modulom Informacijski i komunikacijski sustavi i modulom Poslovna informatika
Informatika – dvopredmetni studiji u kombinaciji s dvopredmetnim studijima Filozofskog fakulteta

Odjel za matematiku

Preddiplomski studiji

Matematika

Diplomski studij

Matematika
Matematika i informatika
Diskretna matematika i primjene (studij na hrvatskom i studij na engleskom jeziku)

Tehnički fakultet

Preddiplomski studiji

Strojarstvo
Brodogradnja
Elektrotehnika
Računarstvo

Diplomski studij

Strojarstvo
Brodogradnja
Elektrotehnika
Računarstvo

Učiteljski fakultet

Integrirani studij
Učiteljski studij

Preddiplomski studiji

Rani predškolski odgoj i obrazovanje

Diplomski studij

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

Sveučilište u Rijeci

Preddiplomski studiji

Logopedija
Politehnika

Diplomski studij

Politehnika i informatika

Specijalistički studiji

POPIS AKREDITIRANIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJSKIH PROGRAMA

 

S V E U Č I L I Š T E   U   R I J E C I FAKULTET /   NAZIV STUDIJA ECTS Trajanje studija Web stranica
I. MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI – PODRUČJE BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
1. Obiteljska medicina 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
2. Menadžment u zdravstvu 90 1,5 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
3. BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
4. OPĆA INTERNA MEDICINA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
5. KARDIOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
6. GASTROENTEROLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
7. ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
8. INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
9. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI

(u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci)

90 1,5 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
10. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
11. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
12. PSIHIJATRIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
13. MENADŽMENT KVALITETE U ZDRAVSTVU( u suradnji s Libertas međunarodnim sveučilištem) 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
14. ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
15. OFTALMOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
16. KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM: ISPITIVANJE I PRIMJENA LIJEKOVA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
17. ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
18. KLINIČKA RADIOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
19. PULMOLOGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
20. OPĆA KIRURGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
21. HITNA MEDICINA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
22. ABDOMINALNA KIRURGIJA 60 1 http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-specijalisticki-studij.html
II. EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI – DRUŠTVENE ZNANOSTI
1. RAČUNOVODSTVO 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
2. KONTROLING 60 1,5 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
3. POSLOVANJE S EUROPSKOM UNIJOM 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
4. MARKETING MENADŽMENT 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
5. MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
6. INTELIGENTNO ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
7. UPRAVLJANJE POSLOVNIM USPJEHOM 90 1,5 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
8. EKONOMIJA ENERGETSKOG SEKTORA 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
9. FINANCIJE 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
10. MENADŽMENT SIGURNOSTI U EU 60 1 https://www.efri.uniri.hr/hr/study/poslijediplomski-specijalisticki-studij
III. PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI – DRUŠTVENE ZNANOSTI
1. PRAVO EUROPSKIH INTEGRACIJA 60 1 http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/studiji/pei.html
2. FINANCIJSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 60 1 http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/studiji/fptd.html
IV. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI – DRUŠTVENE ZNANOSTI
1. PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE (D) 120 2 http://www.ffri.uniri.hr/hr/buduci-studenti/studijski-programi.html
2. Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova 60 1
V. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI – HUMANISTIČKE ZNANOSTI
3. PREVOĐENJE 60 1 http://www.ffri.uniri.hr/hr/buduci-studenti/studijski-programi.html
VI. FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA, SVEUČILIŠTE U RIJECI – DRUŠTVENE ZNANOSTI
1. MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 90 1,5 https://www.fthm.uniri.hr/index.php/mtu-o-studiju
2. ZDRAVSTVENI TURIZAM (u suradnji s Medicinskim i Filozofskim fakultetom u Rijeci) 120 2 https://www.fthm.uniri.hr/index.php/zt-o-studiju
VII. SVEUČILIŠTE  U RIJECI – DRUŠTVENE ZNANOSTI
1. KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE u Rijeci +dislocirani studij u Zagrebu (u mirovanju) 90 1,5 http://www.crimi.uniri.hr/hr/
2. Urbani studiji (Urban studies) novo! 90 1,5
VIII. AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI, SVEUČILIŠTA  U RIJECI
1. GLUMA, MEDIJI, KULTURA – UMJETNIČKO PODRUČJE (u mirovanju) 120 2 U mirovanju
UKUPNO 42 POSLIJEDIPLOMSKA SPECIJALISTIČKA STUDIJA
Doktorski studiji

POPIS AKREDITIRANIH POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH (DOKTORSKIH) STUDIJSKIH PROGRAMA

S odlukom Senata i izdanom Dopusnicom/Potvrdom o upisu u Upisnik studijskih programa

S V E U Č I L I Š T E   U   R I J E C I

FAKULTET /   NAZIV STUDIJA

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
I. TEHNIČKI FAKULTET Web stranica
1. Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti http://www.riteh.uniri.hr/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij/
2. Poslijediplomski  doktorski studij  iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnika http://www.riteh.uniri.hr/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij/
3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Računarstvo http://www.riteh.uniri.hr/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij/
II. POMORSKI FAKULTET

 

1. Pomorstvo http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/studij_pos_opcenito.php
III.  GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

1. GRAĐEVINARSTVO http://www.gradri.uniri.hr/hr/studiji/sveucilisni-poslijediplomski.html
PODRUČJE BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
IV. MEDICINSKI FAKULTET

 

1. BIOMEDICINA    http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studiji/biomedicina.html
2. ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO http://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studiji/zdravstveno-i-ekolosko-inzenjerstvo.html
3. DENTALNA MEDICINA https://www.medri.uniri.hr/hr/studenti/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studiji/346-hr/informacije-za-studente/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studiji/doktorska-skola-iz-znanstvenog-podrucja-biomedicina-i-zdravstvo/1767-doktorska-skola-iz-znanstvenog-podrucja-biomedicina-i-zdravstvo.html
4. KLINIČKA MEDICINA
5. JAVNO ZDRAVSTVO
PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
V. EKONOMSKI FAKULTET

 

1. EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA https://www.efri.uniri.hr/hr/poslijediplomski_doktorski_studij/35
2. Združeni doktorski studijski program UPRAVLJANJE I EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA https://www.efri.uniri.hr/hr/poslijediplomski_doktorski_studij/35
VI. PRAVNI  FAKULTET
1. Poslijediplomski doktorski studij  iz područja društvenih znanosti, polja pravo http://pravri.uniri.hr/hr/studiji/doktorski.html
VII. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU

 

1. INFORMATIKA http://www.inf.uniri.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij.html
VIII. FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
1. POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU https://www.fthm.uniri.hr/studiji/poslijediplomski-studiji/doktorski-studiji
2. MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA  https://www.fthm.uniri.hr/studiji/poslijediplomski-studiji/doktorski-studiji
PODRUČJE HUMANISTIČKIH I DRUŠTVENIH ZNANOSTI
IX.  FILOZOFSKI FAKULTET

 

1. Filozofija i suvremenost

(H)

http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/studijski-programi/2-uncategorised/263-drstudfil.html
2. POVIJEST I DIJALEKTOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA

(H)

http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/studijski-programi/2-uncategorised/264-drstudhjk.html
3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

(D)

http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/studijski-programi/2-uncategorised/265-drstudped.html
4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije (D) http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/studijski-programi/2-uncategorised/266-drstudpsih.html
5. Poslijediplomski sveučilišni studij IZDAVAŠTVO I MEDIJI: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta

(H) – ne izvodi se od 2017. – ispis iz Upisnika

http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/studijski-programi/2-uncategorised/817-stud-izdavastvo-i-mediji.html
INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
X. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU i MEDICINSKI FAKULTET

 

1. MEDICINSKA KEMIJA http://www.biotech.uniri.hr/hr/studiji/doktorski-sveucilisni-studij-medicinska-kemija.html
PRIRODNO PODRUČJE ZNANOSTI
XI. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA FIZIKU

 

1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij FIZIKA http://www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij.html
 

 

UKUPNO 23, 22 SE IZVODE

POSLIJEDIPLOMSKIH DOKTORSKIH STUDIJA

Trajanje doktorskog studija:

Svi navedeni studiji traju tri godine i njihovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Trg braće Mažuranića 10

51 000 Rijeka
Hrvatska

E-mail: ured@uniri.hr

T +385 51 406 500
F +385 51 406 588
ured@uniri.hr

OIB 64218323816
MB 3337413, MBS 040131108
IBAN: HR5324020061100977786 Erstebank

 

Stipendije i potpore

Sveučilište u Rijeci

www.uniri.hr

Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje

Ulica Radmile Matejčić 3, Rijeka

tel: 051 584 853, 051 584 854

e-adresa: studiji@uniri.hr

 

Međunarodna razmjena studenata

Sveučilište u Rijeci

Ured za međunarodnu mobilnost

Ulica Radmile Matejčić 3, Rijeka

tel: 051 584 840

e-adresa: international@uniri.hr

 

Cjeloživotno obrazovanje

Kontakti i informacije

Sveučilište u Rijeci

Centar za studije i cjeloživotno obrazovanje

Radmile Matejčić 3, Rijeka

Tel: 051 584 852,

e-adresa: cjelozivotno@uniri.hr

 

Studentski kulturni centar

Kontakti i informacije

Sveučilište u Rijeci

Studentski kulturni centar

Radmile Matejčić 3, Rijeka

Tel: 051 584 860

e-adresa: skc@uniri.hr

www.skc.uniri.hr

 

Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra

Kontakti i informacije

Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra

Radmile Matejčić 3, Rijeka

www.ssc.uniri.hr

Tel: 051 584 757

e-adresa: karijere@uniri.hr

 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Kontakti i informacije

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

www.sz.uniri.hr

tel: 051 406 557

e-adresa: ured@sz.uniri.hr

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Kontakti i informacije

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

www.zaklada.uniri

tel: 051 406 575

e-adresa: zaklada@uniri.hr

 

Sudjelovanje u YUFE (Young Universities for the Future of Europe) mreži sveučilišta

Kontakti i informacije

Radmile Matejčić 3, Rijeka

tel: 051 584 855

e-adresa: yufe@uniri.hr