E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Period provedbe:
08/2013 – 02/2015

Uloga IRO-a:
Nositelj

Tematsko područje:

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

136.030,32 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Projekt E-Quality fokusiran je na razvoj kulture kvalitete koja uključuje promišljanje o socijalnoj uključenosti u visoko obrazovanje na institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

GLAVNI CILJ:

Razviti institucionalnu kulturu kvalitete na institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj kojoj bi socijalna uključenost (social inclusion) bila jedna od temeljnih vrijednosti

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Razviti socijalno uključive procedure osiguravanja kvalitete na partnerskim institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj
 • Osmisliti pilot oznaku kvalitete koja bi se dodjeljivala institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj koje potiču socijalnu uključenost na svojim institucijama

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izvještaj projektnog istraživanja koji sadrži identificirane prepreke, prijetnje i potrebe za pristup visokom obrazovanju za studente iz podzastupljenih društvenih skupina na partnerskim institucijama
 • Odbori za osiguravanje kvalitete na partnerskim institucijama visokog obrazovanja educirani o razvoju i primjeni socijalno uključivih praksi u procedurama osiguravanja kvalitete
 • Pristanak svih partnerskih visokih učilišta na uključivanje komponenata socijalne uključivosti u interne procedure osiguravanja kvalitete
 • Pripremljen izvještaj i razvijene preporuke za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje za socijalno uključive procedure osiguravanja kvalitete na institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj
 • Objavljena projektna publikacija s nalazima istraživanja i preporukama za socijalnu uključivu dimenziju osiguravanja kvalitete na institucijama visokog obrazovanja
 • Razrađena pilot oznaka kvalitete za institucije visokog obrazovanja koje promiču socijalnu uključivost

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

  1. Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica, Izvješće o nalazima istraživanja, 2015.
  2. Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu, Nalazi i preporuke projekta E-Quality, 2015.
  3. Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti na visokim učilištima, 2015.
  4. Oznaka kvalitete za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, Preporuke i pregled međunarodne dobre prakse, 2015.
  5. Kako jačati pravednost i socijalnu uključenost na visokim učilištima?, Glavni nalazi i preporuke projekta E-Quality, 2015.
  6. Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz jačanje pravednosti i socijalne uključenosti, Pregled rezultata projekta E-Quality, 2015.
23. E_QUALITY_02_institucijski_poticaji(1)
24. E_QUALITY_03_izvjestaji(1)
25. E_QUALITY_04_smjernice(2)
22. E_QUALITY_05_oznaka_kvalitete(1)
27. E_QUALITY_01_glavni_nalazi
26. E_QUALITY_06_Zavrsna_publikacija_HR(2)

DONATORI: