E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Period provedbe:
08/2013 – 02/2015

Uloga IRO-a:
Nositelj

Tematsko područje:

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

136.030,32 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Projekt E-Quality fokusiran je na razvoj kulture kvalitete koja uključuje promišljanje o socijalnoj uključenosti u visoko obrazovanje na institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

GLAVNI CILJ:

Razviti institucionalnu kulturu kvalitete na institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj kojoj bi socijalna uključenost (social inclusion) bila jedna od temeljnih vrijednosti

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Razviti socijalno uključive procedure osiguravanja kvalitete na partnerskim institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj
  • Osmisliti pilot oznaku kvalitete koja bi se dodjeljivala institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj koje potiču socijalnu uključenost na svojim institucijama

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Izvještaj projektnog istraživanja koji sadrži identificirane prepreke, prijetnje i potrebe za pristup visokom obrazovanju za studente iz podzastupljenih društvenih skupina na partnerskim institucijama
  • Odbori za osiguravanje kvalitete na partnerskim institucijama visokog obrazovanja educirani o razvoju i primjeni socijalno uključivih praksi u procedurama osiguravanja kvalitete
  • Pristanak svih partnerskih visokih učilišta na uključivanje komponenata socijalne uključivosti u interne procedure osiguravanja kvalitete
  • Pripremljen izvještaj i razvijene preporuke za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje za socijalno uključive procedure osiguravanja kvalitete na institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj
  • Objavljena projektna publikacija s nalazima istraživanja i preporukama za socijalnu uključivu dimenziju osiguravanja kvalitete na institucijama visokog obrazovanja
  • Razrađena pilot oznaka kvalitete za institucije visokog obrazovanja koje promiču socijalnu uključivost

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

23. E_QUALITY_02_institucijski_poticaji(1)
24. E_QUALITY_03_izvjestaji(1)
25. E_QUALITY_04_smjernice(2)
22. E_QUALITY_05_oznaka_kvalitete(1)
27. E_QUALITY_01_glavni_nalazi
26. E_QUALITY_06_Zavrsna_publikacija_HR(2)

DONATORI: