Sudjelovali smo na 12. danu međunarodne suradnje

Sudjelovali smo na 12. danu međunarodne suradnje

Obrazovna savjetnica u Institutu za razvoj obrazovanja Ana Uglešić 16. svibnja posjetila je 12. dan međunarodne suradnje u organizaciji varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Ondje je, u okviru dijela programa koji obuhvaća suradnju izvan Europske unije, održala predavanje o pet koraka koje je potrebno poduzeti radi upisa na studij u SAD-u. Prezentacijom su obuhvaćene teme poput određivanja prioriteta prije početka potrage studija, pronalaska odgovarajućeg studija u SAD-u, pronalaska stipendije, dokumentacije potrebne za prijavu na odabrane institucije i vize potrebne za studente u SAD-u.

Također, studenti su upoznati i s besplatnim savjetovanjem Instituta za razvoj obrazovanja kojem mogu prisustvovati prije odlaska u SAD, a tijekom kojega će se upoznati s američkim stilom života i dobiti razne informacije povezane sa životom u SAD-u da bi im se olakšala prilagodba na život u SAD-u.